دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر عسگر مینائی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a.minaeiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر عسگر مینائی
آخرین رشته تحصیلى مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی مکانیک
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات، دانشگاه تبریز،1387-1383
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، دانشگاه تهران، 1389-1387
دکتری: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، 1395-1390
آشنایی با زبان
- فارسی
- انگلیسی
- ترکی
علایق تحقیقاتی
 • تهویه مطبوع و مباحث انرژی در ساختمان
 • سیستم های غیرفعال سرمایش و گرمایش ساختمان
 • بهينه­ سازی انرژی در سيستم­ های حرارتی
 • مدلسازی، شبيه سازی و بهينه سازی فرايندهای انتقال حرارت
دوره‌های تدریس شده
 • انتقال حرارت هدایتی(کارشناسی ارشد)
 • انتقال حرارت 1(کارشناسی)
 • ترمودینامیک 2(کارشناسی)
 • زبان تخصصی (کارشناسی)
 • سیستم های انتقال آب (گارشناسی)
 • مدیریت بهره وری انرژی در ساختمان(کارشناسی)
 • کنترل تاسیسات (کارشناسی)
 • اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان (کارشناسی)
مقالات چاپ شده
ISI Ranked Journals
A. Minaei, A. Karami, Effect of Variable Viscosity and Thermal Conductivity on Heat Transfer in a Circular Porous Passage with Axial Conduction, Heat Transfer—Asian Research, Vol. 42, No. 2, pp. 125-132, 2013
A. Minaei, M. Ashjaee, M. Goharkhah, Experimental and numerical study of mixed and natural convection in an enclosure with a discrete heat source and ventilation ports. Heat Transfer Engineering. Vol. 35, No. 1, pp. 63-73, 2014
A. Minaei , M. Maerefat, A new analytical model for short-term borehole heat exchanger based on thermal resistance capacity model, Energy and Buildings, Vol. 146, pp. 233–242, 2017
A. Minaei , M. Maerefat, Thermal resistance capacity model for short-term borehole heat exchanger simulation with non-sti
ordinary dierential equations, Geothermics, Vol. 70, pp. 260–270, 2017

مقالات علمی پژوهشی
A. Minaei , M. Maerefat, A new analytical model to study heat transfer in Borehole heat exchangers in short time periods, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 5, pp. 199-209, 2016 (in Persian)
A. Minaei , M. Maerefat, Direct Cooling System Using Borehole Heat Exchanger For Residential And Office Building In Tabriz City, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 10, pp. 274- 266, 2016 (in Persian)
A. Minaei , M. Maerefat, Analytical Study of Direct Cooling System Using Underground Energy Storage Tank in Climatic Condition of Tabriz City , Vol. 16, No. 10, pp. 85- 93, 2016 (in Persian)
S. A. Mirahmadi Golrodbari, M. Maerefat, A. Haghighi Poshtiri, A. Minaei, Determination of optimum diameter of Earth to Air Heat Exchanger by analytical method for air conditioning, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 12, pp. 481-490, 2015 (in Persian)
 
مقالات کنفرانسی
A. Minaei, M. Maerefat, Direct Cooling System in Building Using Borehole Heat Exchanger in Several Cities of Iran with Cold Climates, Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Second International Conference on Air-Conditioning, Heating and Cooling Installations, Vol. 16, No 13, pp. 73-77, 2016 (in Persian)
E. Bagheri, M. Maerefat, A. Minaei, An experimental study of the effect of ambient temperature on CHP gas engine performance in hot and dry climate, Modares  Mechanical Engineering,  Proceedings of the Second International Conference on Air-Conditioning, Heating and Cooling Installations, Vol. 16, No 13, pp. 109-112, 2016 (in Persian)
نوید مروت، مهدی معرفت، عسگر مینایی، دانلود مقاله تحلیل سیالاتی حرارتی ترکیب جابجایی اختلاطی و تشعشعی در فضای با تهویه مکانیکی ، پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، بندر عباس، 1392

 
برگشت به صفحه کارنامه علمی