اعضا - عسگر مینائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عسگر مینائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
  • تهویه مطبوع و مباحث انرژی در ساختمان
  • سیستم های غیرفعال سرمایش و گرمایش ساختمان
  • بهينه­ سازی انرژی در سيستم­ های حرارتی
  • مدلسازی، شبيه سازی و بهينه سازی فرايندهای انتقال حرارت
:: ::