اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
 اينجانب عليرضا قنبري در شهرستان گرمي از استان اردبيل متولد شدم مدرک دیپلم خود را در رشته علوم تجربی از مدرسه شهید بهشتی شهرستان گرمی در سال 1365 اخذ و در سال 1366 در رشته علوم باغباني دانشگاه تهران دانشکده کشاورزي کرج قبول شدم . سال 1372 در مقطع کارشناسي ارشد و 1376 در مقطع دکتري در همان دانشگاه پذيرفته شده و در سال 1382 فارغ التحصيل شدم . با عنايت به اينکه بورسيه دانشگاه شاهد تهران بودم از سال 1383 رسما در دانشگاه شاهد شروع به کار کرده و در سال 1386 از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل شدم به دليل مشکلات خانوادگي پس از تقريبا 10 سال با درخواست بنده و موافقت دانشگاه شاهد و دانشگاه محقق اردبيلي بطور قطعی از دانشگاه شاهد به دانشگاه محقق اردبيلي انتقال يافتم. 
:: ::