EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - سعید ورامش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید ورامش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
به نام خدا
سعید ورامش، در سال 1362 در شهرستان خلخال (استان اردبیل) متولد شد و از همان سال به همراه خانواده در شهر اردبیل ساکن شدند و تحصیلات ابتدایی تا متوسطه را در شهر اردبیل به پایان رساند. در سال 1380 در مقطع کاردانی وارد دانشگاه رازی کرمانشاه شد. ایشان مدرک کارشناسی مهندسی منابع طبیعی را در سال 1384 از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اخذ نمود و در سال 1388 موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس شد و در سال 1395 با درجه عالی و  با عنوان " تاثير کاربري­هاي مختلف اراضي بر برخي مولفه­هاي گرمايش جهاني با استفاده از داده­هاي سنجش از دور در استان گلستان " از رساله دکتری خود دفاع نمود. همچنین وی از بهمن 1388 تا تیر 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و از بهمن 1393 تا بهمن 1396 در دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مدرس مشغول به کار بوده است.  ایشان از بهمن 1396 به عنوان استادیار و عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به فعالیت شده است. ایشان ضمن تدریس دروس تخصصی، در کنفرانسهای متعدد و کارگاههای آموزشی تخصصی شرکت نموده و بیش از 40 عنوان مقاله و 5 طرح پژوهشی در مجامع مختلف علمی ارائه و به چاپ رسانده است.  
:: ::