اعضا - سید احمد مهری شال


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید احمد مهری شال | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

1- مطالعات آزمایشگاهی مکانیک سنگ و خاک
2- مطالعه، طراحی و تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی (تونل، چاه، مغار و...)

3- استخراج معادن زیر زمینی
4- آتشباری و انفجار

:: ::