دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور ناصر سیف اللهی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک n.seifollahiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر Naser Seifollahi
نشانی پروفایل اسکوپوس Naser Seifollahi
نشانی ارکید
ارجاعات 129
اچ ایندکس 7
نام کامل پروفسور ناصر سیف اللهی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه سمنان
اطلاعات شغلی
محل خدمت مدیریت و اقتصاد - مدیریت و اقتصاد - مدیریت و اقتصاد
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق شغلی
عضوهيات مديره بانك توسعه صادرات ایران .1394-1393
مشاوره مدیر عامل بانک تجارت. 1394
 هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران 1400
  مشاور اقتصادی وزیر مسکن و راه سازی 1392

 
دوره‌های تدریس شده
بازاریابی و مدیریت پیشرفته بازاریابی، مدیریت استراتژیک بازاریابی، بازاریابی صنعتی و خدمات. اقتصاد کلان. اقتصاد خرد. مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت فروش و بازار
طرح‌های تحقیقاتی
 1-اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی داده های پانل پویا    
2- 
اثر ازاد سازی مالی بر توسعه بازار سرمایه:کاربرد همجمعی در داده های تابلویی پویا
3-تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی با روش GMM
4-ارزیابی نقش تعاونی ها در دوره گذار از تحریم
5-تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری مرغداری گوشتی
6-نقش تبلیغات،رسانه و سرمایه اجتماعی بر سیک زندگی و نگرش دانش آموزان
7-بررسی اثر بسته بندی محصولات کشاورزی بر قصد خرید مصرف کننده
8-بررسی روش های آموزش کارآفرینی به منظور شناسایی اثر بخش ترین دوره های آموزش کارآفرینی با تکیه بر
9-بررسی مکانیسم اثر گذاری رشد اقتصادی،قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص کل بورس و اوراق بهادار
10-تحلیل به اشتراک گذاری دانش کارکنان در برون سپاری فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین
11-تحلیل نقش مدیریت دانش، مدیریت جهادی و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکتهای تعاونی توایدی روستایی
12-بررسی اثر بازاریابی داخلی بر تصویر برند با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی
13-بررسی اثر قابلیت‌های بازاریابی بر بهره وری سازمانی با نقش میانجی ارزش ویژه برند
14-ارزش‌آفرینی برای مشتری از طریق ایجاد آگاهی از خدمات اپلیکیشن­های پرداخت آنلاین
 
دانشجویان تحت راهنمایی
بررسی اثر بهبود فضای کسب و کار بر توسعه صنعت گردشگری مورد مطاله کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته
بررسی رابطه بین درامد سرانه و گردشگری                                                                                                         
بررسی نقش تعدیلگر معنویت در رابطه بین سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها ( مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبیلی)
بررسی نقش فرایندهای کسب اطلاعات ارتباطی و رسانه اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری                                  
بررسی اثر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روسی شاخص صنعت بورس اوراق بهادار با رویکرد GARCH-M              
بررسی تاثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کیفیت خدمات در صنعت هتل داری                       
شناسایی و بررسی قابلیت تخصصی بازاریابی خدمات بر عملکرد کسب و کار                                                           
بررسی تأثیر ابعاد بازارگرایی و تبلیغات مبتنی بر شیوه شفاهی بر عملکرد با نقش واسطه‌ای ترجیح مشتریان برند بیمه آسیا
در اردبیل
تاثیر سوء گیری های رفتاری بر قصد سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز با نقش تعدیل گر سواد مالی (مطالعه موردی بورس
 اوراق بهادار تهران)
بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد مالی و غیر مالی با نقش میانجی نوآوری باز                               
بررسی اثر مدیریت دانش و نوآوری بر رضایت گردشگران                                                                         
بررسی اثر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بازار در بخش خدمات با نقش واسطه­ای قابلیت نوآوری                                   
اثر جذبه شخصیت برند و درک از جهانی بودن برند در وابستگی عاطفی مصرف کننده با نقش میانجی درک از لوکس بودن برند
(مورد مطالعه : پوشاک ترکیه در اردبیل)
بررسی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر خلق مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب)
بررسی تاثیر رفتار شهروندی برند بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکتها با نقش واسطه ای تعهد سازمانی                                
تأثیر واکنش به تبلیغات نقطه خرید بر وفاداری با نقش میانجی خود پنداره مشتری                                                                       
طراحی وتبیین الگوی مفهومی اثر موانع صادرات بر رقابت پذیری صادرات محصولات کشاورزی                                    
 (مطالعه موردی استان اردبیل)
بررسی تأثیر شخصیت برند و تعامل برند با مصرف‌کننده بر نیات رفتاری                                                                 
بررسی اثر گردشگری فرهنگی و تشخیص فرصت های کارآفرینانه در توسعه صنعت گردشگری                         
بررسی تاثیر ویژگی های تبلغات در رسانه های اجتماعی بر تعدیل گردشگری فصلی با نقش میانجی EWOM
بررسی تاثیر مولفه های ظاهری محصول بر ترجیح مصرف کننده گوشی های هوشمند با نقش میانجی شخصیت برند
بررسی تأثیر دانش مصرف کننده و تجربه برنـد بـر اثـربخشـی تبلیغـات                                                      
بررسی اثر عدالت سازمانی بر اشتیاق به کار با نقش میانجی سبک رهبری تحول‌آفرین                                           
بررسی تأثیر هوش بازار بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه                                             
بررسی اثر مدیریت دانش بازاریابان بر اثربخشی بازاریابی شبکه­ای                                                                    
بررسى اثر شخصیت برند و هویت برند بر عملکرد مالى شرکت‌ها با نقش میانجى کیفیت ادراک شده برند                          
دانشجویان تحت مشاوره
شناسایی عوامل تسهیل گر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق صنعتی با استفاده از تحلیل SOWT                
بررسی تاثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کیفیت خدمات در صنعت هتل داری                       
شناسایی و بررسی قابلیت تخصصی بازاریابی خدمات بر عملکرد کسب و کار                                                           
بررسی رابطه گردشگری مذهبی با رشد معنوی گردشگران امام زاده عبد الله                                                      
بررسی تاثیر دینداری بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه                                                                                     
تاثیر سوء گیری های رفتاری بر قصد سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز با نقش تعدیل گر سواد مالی (مطالعه موردی بورس
 اوراق بهادار تهران)
اثر جذبه شخصیت برند و درک از جهانی بودن برند در وابستگی عاطفی مصرف کننده با نقش میانجی درک از لوکس بودن برند
(مورد مطالعه : پوشاک ترکیه در اردبیل)
بررسی تأثیر شخصیت برند و تعامل برند با مصرف‌کننده بر نیات رفتاری                                                                 
بررسی اثر گردشگری فرهنگی و تشخیص فرصت های کارآفرینانه در توسعه صنعت گردشگری                         
بررسی نوآوری در کسب و کار بر عملکرد غیر مالی کارکنان شرکتهای دانش بنیان در استان اذر بایجان شرقی
بررسی تاثیر ویژگی های تبلغات در رسانه های اجتماعی بر تعدیل گردشگری فصلی با نقش میانجی EWOM
بررسی تاثیر مولفه های ظاهری محصول بر ترجیح مصرف کننده گوشی های هوشمند با نقش میانجی شخصیت برند
کتاب‌های منتشر شده
1-نظریه اقتصاد خرد (تأليف) ناصر سیف اللهی، انتشارات حامی، 1393
2-مديريت هدفگرا و زمانمند : نوسندگان، کن بلانچارد/استیو گوتری ،مترجمان ناصر سیف اللهی/ناصرعلی رمضانی/مریم پورین محم، انتشارات آراد کتاب، 1392
3- مديريت دانش در سازمان‌ها  انتشارات آراد کتاب، 1401
4-اقتصاد خرد پیشرفته (تأليف و ترجمه جلد 1)ناصر سیف اللهی، انتشارات ترمه، 1392
5-اقتصاد خرد پیشرفته (تأليف و ترجمه جلد 2) ناصر سیف اللهی، انتشارات ترمه، 1392
6-تئوري اقتصاد كلان (تأليف) براي دانشجويان حسابداري، مديريت، ناصر سیف اللهی، انتشارات حامی، 1392
7-اقتصاد كلان پیشرفته (ترجمه جلد 1) براي دانشجويان  اقتصاد، ناصر سیف اللهی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی،1394
8-اقتصاد كلان پیشرفته (ترجمه جلد 1) براي دانشجويان  اقتصاد، ناصر سیف اللهی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی،1394
9-مبانی علم اقتصاد (تالیف) ناصر سیف اللهی، هاتف حاضری، انتشارات آراد کتاب 1395
10-سیاستهای پولی و مالی(تالیف) ناصر سیف اللهی، هاتف حاضری، انتشارات آراد کتاب 1395
11-اقتصاد کلان(تصنیف)، ناصر سیف اللهی،انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی،1399
12-اصول مدیریت(تالیف) ناصر سیف اللهی، انتشارات آراد کتاب 1396
13-اصول حسابداری1(تالیف)  ناصر سیف اللهی، انتشارات آراد کتاب 1396
14-مدیریت ریسک مالی(ترجمه) ناصر سیف اللهی، بخشی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی،1399
15-مدیریت استراتژیک بازاریابی(ترجمه) ناصر سیف اللهی، نادر اسکندری،انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی،1399
16-آمار و کاربرد آن در مدیریت و اقتصاد (تالیف) ناصر سیف اللهی،اله یار بیگی، حامد سیف اللهی انتشارات باغ رضوان،1399
17- اقتصاد ایران(تالیف) هاتف حاضری، ناصر سیف اللهی، انتشارات ماهان،1396.
18- مقدمه ای بر اقتصاد خرد(1401)
19.مبانی مدیریت پیشرفته، ناصر سیف اللهی، انتشارات ترمه(1401)
20- مدیریت بازاریابی صنعتی، ناصر سیف اللهی انتشارات اراد کتاب(1401)
21- اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی(1400)
22- اقتصاد رفتاری، ناصر سیف اللهی انتشارات ترمه(1401).
23- بازاریابی خدمات مالی انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی ناصر سیف اللهی، سجادخزائی و الهام پنام( ترجمه،1402).مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده در مجلات  ISC& WOS& SCOPUS
- اثر توسعه مالی روی بهره وری نیروی کار کابردی از همجمعی در داده های تابلویی پویا، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دانشگاه مشهد،1396.
2-اثر ازادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه کابردی از همجمعی در داده های تابلویی پویا، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی،دانشگاه شهید بهشتی،1395.
3- بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری ، فصلنامه اقتصاد و الگو سازی، دانشگاه شهید بهشتی،1396
4-بررسی اثر نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی، مجله اقتصاد مقداری، دانشگاه اهواز ،1397
5-بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش ، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، 1398
6- بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشوهای منتخب ، مجله اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی،1397.
7-بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکت‌ها مجله اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی،1397.
8-بررسي مكانيسم اثرگذاري نوسانات نرخ ارز، قيمت نفت و رشد اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار مجله اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی،1399.
9- اثر مخارج بهداشت جمعيتي و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي منتخب اسلامي عضو منا، مجله دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دانشگاه مشهد 1396.
10- رابطه منفی بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانکها، مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، دانشگاه ازاد، 1396
11- بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر خلق مزیت رقابتی، مجله دانش سازمانی، دانشگاه امام حسین،1397
12- بررسی تأثیر بازار گرایی و ثبات مدیریتی برعملکردمالی شرکت‌ها، مجله اقتصادمالی، دانشگاه ازاد،1397
13-اثر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی ، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی ، دانشگاه تهران،1399
14-بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران،1398
15- نقش تبليغات، رسانه‌هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر سبك زندگي و نگرش دانش آموزان، مجله روانشناسی کودک، دانشگاه محقق اردبیلی،1399
16-تأثير واكنش به تبليغات نقطه خريد بر وفاداري به برند فروشگاهي با نقش ميانجي خود پنداره مشتري، مجله مدیریت برند، دانشگاه الزهرا،1399
17-تأثير روابط مصرف­كننده با نام تجاري بر وفاداري برند در بستر تجارت اجتماعي: نقش تعديلگر ويژگيهاي مرتبط با تعامل شبکه اجتماعي، مجله مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1398.
18- بررسي نقش ميانجي سرمايه اجتماعي سازماني در رابطه با رهبري دوسوتواني وهوش رقابتي در شركت آرتاويل تاير اردبيل.مجله کارآفرینی، دانشگاه تهران،1399
19- بررسی اثر مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی، مجله مدیریت بهره وری، دانشگاه ازاد 1399.
20-تاثيرنوآوري باز برعملكرد توسعه محصول جديد با تاكيدبرتأثيرظرفيت جذب دانش، مجله مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1398.
21-تأثير روابط مصرف­كننده با نام تجاري بر وفاداري برند در بستر تجارتاجتماعي: نقش تعديلگر ويژگيهاي مرتبط با تعامل شبه اجتماعي، مجله مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1399
22- بررسي اثر بسته‌بندي محصولات كشاورزي بر قصد خريد مصرف‌كننده، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران،1399
23-بررسي تاثير بازارگرايي و ثبات مديريتي بر عملكرد مالي شركت­ها، مجله اقتصادمالی، دانشگاه ازاد،1397
24- بررسي اثر سبك هاي دل بستگي بر اعتياد به كار و درگير شدن در كار، مجله روانشاسی مدرسه،دانشگاه محقق اردبیلی،1397.
25- بررسی تأثیر ابعاد بدگمانی سازمانی بر قلدری در محیط کار، مجله تحول، دانشگاه مشهد،1396
26- تحلیل به اشتراک­گذاری دانش کارکنان در برون­سپاری فعالیت­های مدیریت­ زنجیره تأمین، مجله آموزش علوم دریایی، 1399
27-بررسی اثر قابلیت‌های بازاریابی بر بهره­وری سازمانی با نقش میانجی ارزش ویژه برند مجله مدیریت بهره وری،1401.
28-بررسی اثر بازاریابی داخلی بر تصویر  برند با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی(مورد مطالعه:شرکت تولید محصولات لبنی) مجله تعاون و کشاورزی،1401
29- بررسی روش‌های آموزش کارآفرینی به‌منظور شناسایی اثربخش‌ترین روش آموزش کارآفرینی مجله مهارت آموزی،1400 .
30- تاثیر تبلیغات فضای مجازی بر انتخاب برند مقصد گردشگری (مطالعه موردی: استان اردبیل). مجله مطالعات کوهستانی،1402.
31- تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید. مجله صنعت لاستیک،1400
32. تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در زمان همه‌گیری ویروس کرونا با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتریان مجله صنعت لاستیک ایران،1401.
33-طراحی مدلی برای تبیین عملکرد فروش در صنعت لاستیک ایران، مجله صنعت لاستیک ایران،1401.
34- بررسی موانع توسعه زنجیره­های تولیدی بخش کشاورزی (مطالعه موردی باغات مشگین شهر). مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی
35- طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر توسعه صادرات محصولات کشاورزی: مجله مدیریت کسب و کار بین اللملی 1400
36-شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط: مطالعه‌ای با رویکرد ترکیبی. : مجله مدیریت کسب و کار بین اللملی 1402
37-تأثیر پشتیبانی نهادی بر عملکرد صادراتی: تحلیل نقش تلاطم بازار و جهت‌گیری نوآوری مجله مدیریت کسب و کار بین اللملی 1401.
38-بررسی تأثیر دانش و آگاهی مشتریان بر بهبود پایداری زنجیره تأمین پسته در ایران از دیدگاه خبرگان، نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی. 1401
39-شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ایجاد قصد رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان با رویکرد تصمیم­گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی فازی(. مجله مدیریت بازاریابی 1401.
40-تأثير رهبري دانش بر كارآفريني با نقش ميانجي نوآوري سازماني مجله مهارت آموزي1401
41-نقش پيشايند‌هاي هويت‌يابي مشتريان با برند، مسئوليت‌پذيري اجتماعي شركت و سرمايه اجتماعي در رابطه بين رفتار شهروندي و قصد ترك مشتريان شركت،فصلنامه مديريت تبليغات و فروش 1401.
42-طراحي مدل مفهومي كاهش هزينه توليد در شركت هاي تعاوني توليدي،مجله بررسي هاسي بازرگاني 1401.
43-تبيين نقش ميانجي سرمايه اجتماعي بر رابطه بازاريابي داخلي بر تصوير برند،تعاون و كشاورزي 1401
44-بررسي بانكداري اجتماعي در دنيا براي صنايع كوچك و ارائه راه حل چگونگي تعميم آن در اردبيل، مجله اقتصاد مالي 1401
45-رتبه بندی شاخص های جذابیت بازارملی و منطقه‌ای فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران مجله پژوهشنامه بازرگانی. 1401
46. شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال در توسعه کسب و کارهای خانگی زنان روستایی، مجله زن در توسعه و سیاست،1402.
47. تاثیر ریسک ادراک­شده از کووید 19 و رسانه­های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران، مجله مناطق ساحلی ،1402.
48- بررسی تاثیر سرمایه‌های اجتماعی بر عملکردبازاربابی دیجیتال با میانجی‌گری مدیریت زنجیره تامین و تعدیل‌گری مدیریت دانش، مجله آماد،1402.
49- شبیه­سازی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران پزشکی با رویکرد مدل­سازی مبنا عامل (مطالعه موردی: بیمارستان­های شهریزد). مجله بیمارستان،1402
50- بررسی اثر نوگرایی مصرف کننده و برند سبز بر قصد خرید با نقش میانجی نگرش مصرف کننده، مجله رفتار مصرف کننده
51-تحلیل اثر سبک‌های رهبری بر آمیخته ترفیع محصولات لبنی با نقش میانجی مشتری مداری(موردمطالعه: شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان)،مجله مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی،1402
-52The Effect of Financial Development on Labor Productivity: Evidence from the Middle East and Africa, Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,2015.
53Examining the effect of the financial flexibility on the cash value added of the listed companies in Tehran Stock Exchange, Management, Accounting and Economic Journal,2015.
54The Impact of Power and Conflict on Knowledge Processes, Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),2016
55dentifying and Ranking Competitive Advantages of Ceramics and Tiles Industry in Province Yazd, Using ,Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),2016.
56The Mediating role of Psychological Capital on the Relation Between Spiritual 27-Intelligence and Job Burnout,International Business Management,2016
57Designing and Identifying the Model to Investigate the Effect of Credit and Exchange Risk on Price Stock Returns of Banks (GARCH Approach), Australian Journal of Basic and Applied Sciences,2011.
58The Effect of Asymmetric Fluctuations-of Exchange Rate and Oil Price on Stock Index of Tehran Stock Exchange, International Journal of Business and Development Studies,2020.
59The Relation between Workaholism and Organizational Commitment for Supply Chain Success, supply chain management,2018
60Investigating the Effect of Social Intelligence on Innovative Performance, Revista Publicando,2018.
61The Important of ICT knowledge Management in Organizations, Journal of Fundamental and Applied Sciences,2018.
62The role of organizational climate and organizational commitment in predicting service recover, opcion,2018.
62 .63Intelligence on Innovative Performance (Case study: Moghan Agro-Industrial and Livestock Co. International Journal of Environmental and Science Education
,2018.
 64Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Selected OIC Countries, Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),2016
65Neural Network Instrument for Successfully Implementing knowledge Management,Ponte,2017
Asymmetric Effect of Oil Price Uncertainty on Economic Growth by GMM,Ponte, 2017
66Any Relation between Nominal Interest Rate & Inflation Rate upon Fisher Effect Journal of Basic and Applied Scientific Research,2012.
67The Roles of Culture, Gender and Experience in the Acceptance of E-Commerce in the Developing Countries, Journal of Basic and Applied Scientific Research,2012.
68-5th International Conference on Interdisciplinary Researches in Management Accounting Economics and in Iran,2020.
.69The Effect of EXIM Bank Efficiency on Non-Oil Export 2022

مقالات ارائه شد ه‌ در كنفرانس‌هاي ملی  بین اللملی
1- ارائه مدل عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران ومین کنفرانس ملی رویکرد نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
2-بررسی پدیده مطالبات معوق در نظام بانکداري ایران و سایر کشورهاي جهان دومین کنفرانس
ملی رویکرد نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
3-بررسی تاثیر پیشبینیهای مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،1395
4- بررسی اثربخشی ترکیب هیأت مدیره و نوع مالکیت بر عملکرد مالی بانکهای ایران: رویکرد پانل پویا کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،1395
5- اثر مدیریت سود بر کارایی و فرصتهای سرمایه گذاری با رویکرد پانل پویا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،1395.
6- بررسي رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي روانشناختي همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري،1395
 7- مديريت ساختار سرمايه و ارتباط آن با سود آوري بانك توسعه صادرات ايران، همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري،1395
8-ررسی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری با بهبود شاخص فضای کسب و کار: مطالعه موردی کشورهای منتخب  OEDC پنجمین­کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
9-اهمیت مدیریت دانش در سازمانها، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی،1395
10-نقش اجتماع عمل در فرایند تسهیم مدیریت دانش در سازمان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابدار،1395
11-بررسی رابطه بین صنعت گردشگری با درآمد سرانه، نرخ برابری ارز و تورم در کشوهای منتخب در حال توسعه، پنمجمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
12. بررسی اثرات عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پويايی و موفقيت ابتكارات مديريت دانش در سازمانها، چهرمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،1395
13-تعيين عوامل مؤثر در مديريت ساختار سرمايه بانك توسعه صادرات ايران با به كارگيري رويكرد داده كاوي، سومین کنفرانس بین اللملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فن اوری اطلاعات،1395
14-ساختار سازمانی و قابلیت های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري،1395
15-بررسی تاثیر دانش مشتری در بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان،1396
16-بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت صنعت، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار،1396
17-فرایند دانش در سازمانهای مجازی/ شبکه ای ومین همایش ملی رسانه،ارتباطات و آموزش شهروندی،1396
18-رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سبک هویتی دانشجویان، ومین همایش ملی رسانه،ارتباطات و آموزش شهروندی،1396
19-مدیریت شهری بر مبنای توسعه شهری دانش بنیان، چهارمین کنفرانس بین اللملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،1396.
20-پویایی­هاي نوآوري و فرایندهاي دانش چهارمین کنفرانس بین اللملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،1396.
 21-یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات،1396
22-شرکت­های دانش­محور و کارکنان دانش، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات،1396
23-دیدگاه عملگرا درباره دانش،دومین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری،1396
24-بررسی نقش تعدیلگر معنویت در رابطه سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی در سازمانها مورد مطاله دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی،1396
25-استراتژی های سرمایه گذاری نهادی بر بازده قیمتی و نقدی سهام شرکتها، پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی،1396
26-برر سی تاثیرمعنویت سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه، کنفرانس مدیریت تغییر وتحول،1396
27-اثر مدیریت استراتژی عملیات بر مزیت رقابتی کسب وکار، ولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی،1396
28-اثر رهبری اثر بخش بر عملکرد سازمان، ولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی،1396
29-دیدگاه عینیت گرا در باره­ي دانش، دومین کنفرانس اقتصاد مدیریت و حسابداری،1396
30-تحلیل نقش اشتراک دانش بر رضایت از خدمات در صنعت هتلداری، همایش بین اللمللی گردشگری و توسعه،1397
31- بررسی تأثیر کسب دانش بر رضایتمندی گردشگران( مورد مطالعه: هتل های سرعین)، همایش بین اللمللی گردشگری و توسعه،1397
32-بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان صنعت گردشگري در استان اردبیل، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش های،1397
33-تاثیر مدیریت دانش بر خلق مزیت رقابت­پذیری شرکت هاي تولیدي پارس خزر و پارس شهاب، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش های،1397
34-تاثیر نوآوری فناورانه بر مزیت رقابتی، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش های،1397
35-بررسی تاثیر نوآوری و خلاقیت رهبری بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری )مورد مطالعه: بانک ملت، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش ها،1397
36-بررسی تاثیر وابستگی عاطفی بر وفاداري گردشگران، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش ها،1397
37-بررسی تاثیر شخصیت برند گردشگري بر قصد بازدید مجدد گردشگران، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش ها،1397
38-بررسی تاثیر تجربه برند بر اثربخشی تبلیغات در صنعت هتلداری، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری(مطالعه فرصت ها و چالش­ها،1397
39-بررسی تأثیر نوآوری باز بر عملکرد مالی و غیرمالی، نخسیتن همایش ملی مدیریت نوین کسب و کارهای نوپا در رونق تولید،1397
40-بررسی تاثیر استراتژی­های سرمایه­گذاری بر عملکرد مالی و غیرمالی، نخسیتن همایش ملی مدیریت نوین کسب و کارهای نوپا در رونق تولید،1397
41-مطالعه­ی تأثیر تبلیغات آنلاین بر نگرش مصرف کنندگان به خرید اینترنتی، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی،1397
42-تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی مصرف­کنندگان، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی،1397.
43- تأثیر شخصیت برند و تعامل برند با مصرف‌کننده بر نیات رفتاری، پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در اقتصاد حسابداری مدیریت و ایران.
44-بررسی اثر خطای پیش بینی سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395.
45- بررسی اثر شخصیت برند بر عملکرد مالی، دومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی، مدیریت و حسابداری،1400
46- بررسى اثر هویت برند بر عملکرد مالى شرکت شده برند ها با درنظرگرفتن نقش میانجى کیفیت ادراك، دومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی، مدیریت و حسابداری،1400.
47- طراحی عوامل رقابت پذیری صاردات محصولات کشاورزی همایش ملی مدیریت نویت و کسب و کارهای نوین،1400
مقالات ارایه شده
ارائه مدل عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران، دومین کنفرانس ملی رویکرد نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری         
بررسی پدیده مطالبات معوق در نظام بانکداري ایران و سایر کشورهاي جهان، دومین کنفرانس ملی رویکرد نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری      
بررسی تاثیر پیشبینیهای مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی      
بررسی اثربخشی ترکیب هیأت مدیره و نوع مالکیت بر عملکرد مالی بانکهای ایران: رویکرد پانل پویا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی          
اثر مدیریت سود بر کارایی و فرصتهای سرمایه گذاری با رویکرد پانل پویا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی      
بررسي رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي روانشناختي کارکنان، همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري           
مديريت ساختار سرمايه و ارتباط آن با سود آوري بانك توسعه صادرات ايران، همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری              
بررسی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری با بهبود شاخص فضای کسب و کار: مطالعه موردی کشورهای منتخب OEDC، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری        
اهمیت مدیریت دانش در سازمانها، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی          
نقش اجتماع عمل در فرایند تسهیم مدیریت دانش در سازمان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری         
بررسی رابطه بین صنعت گردشگری با درآمد سرانه، نرخ برابری ارز و تورم در کشوهای منتخب در حال توسعه، پنمجمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری         
 
بررسی اثرات عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پويايی و موفقيت ابتكارات مديريت دانش در سازمانها، چهرمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تعيين عوامل مؤثر در مديريت ساختار سرمايه بانك توسعه صادرات ايران با به كارگيري رويكرد داده كاوي، همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري 
ساختار سازمانی و قابلیت های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها         
 
بررسی تاثیر دانش مشتری در بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان     
بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت صنعت، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار      
فرایند دانش در سازمانهای مجازی/ شبکه ای، دومین همایش ملی رسانه،ارتباطات و آموزش شهروندی
رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سبک هویتی دانشجویان، دومین همایش رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی           
مدیریت شهری بر مبنای توسعه شهری دانش بنیان، کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در عمران، معماری و شهر سازی 
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات      
شرکتهای دانشمحور و کارکنان دانش، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات 
دیدگاه عملگرا درباره دانش، دومین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری        
بررسی نقش تعدیلگر معنویت در رابطه سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی در سازمانها مورد مطاله دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی          
استراتژی های سرمایه گذاری نهادی بر بازده قیمتی و نقدی سهام شرکتها، پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی 
بررسی تاثیرمعنویت سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه، دومین کنفرانس مدیریت تغییر وتحول        
داوری مقالات در مجلات علمی
  مقالات داوری شده
1
-بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران
2-بررسی رابطه ی بین نابرابری درآمدی و سلامت درکشورهای منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از رهیافت داده های تابلویی
3-بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز موثر بر صادرات و واردات در ایران
4-اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخشش خصوصی در ایران
5-پیش‌بینی رشد اقتصادی بدون نفت در اقتصاد ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از مدل فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS)
6-اولویت بندی عوامل بنیادی و غیر بنیادی در بازار نفت خام ایران
7-بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه
8-بررسی غیر خطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات بر تامید بر نقش بی ثباتی تورم
9-مدیریت استعدادها در سازمان‌های رسانه‌ای: عوامل مؤثر بر انگیزش استعدادها برای فعالیت در سازمان صداوسیما
10-عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیران موسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران
11-ایجاد مشتریان بالقوه ، استراتژی‌های کسب وکار و چرخه تصمیم‌گیری در بازاریابی دیجیتال: مطالعه موردی کانون تبلیغات مات
12- تأثیر نیاز به لمس محصولات بر خرید تکانشی مصرف کنندگان
13-طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران
14-رابطه ابعاد اقتصاد نوآوری با عوامل کلیدی مدل دو وجهی رهبری-مدیریتی سازمان با پایش موردی دبیرخانه هیت امناء و موسس دانشگاه آزاد اسلامی
15-طراحی مدل گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور
16-مدل خطی ابتکاری برای تعیین بهینه اندازه محموله تولیدی براساس متوازن کردن منابع
17-بررسی مقایسه ای تاثیر مخارج و درآمد خانوار شهری بر تقاضای فرزند در ایران
18-تأثیر شاخص سهولت کسب‌وکار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه
19-اثر سیاست‌های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن
20-طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی
21-اثر تغییر نرخ ارز و تعرفه واردات بر صنعت پوشاک ایران
22-طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای استراتژی ‌تجاری‌سازی مشارکتی
23-بررسی تاثیر سیاست‌ هدفگذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه
24-مقاله راهبرد سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه تغییرات دما و ارزش شرکت ها
25-تحلیل عاملی و تدوین ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران
26-تاثیر جهت دهی استراتژیک و بازارگرایی در عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش نوآوری
27-بررسی بهره وری در سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل ایگنر
28-تحلیلی بر عوامل کلیدی موثر بر نوآوری باز در صنایع غذایی: رویکرد ترکیبی تحلیل محتوا و دیمتل فازی
29-بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران
30-تاثیر اخذ جریمه تاخیرتادیه بر سودآوری شبکه بانکی؛ مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران
31-ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانکها و یکسان سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت
32-استراتژیهایی برای بهبود عملکرد یک شرکت: مطالعه موردی در شرکت حملونقل ریلی و انبارداری فله
33-تحلیل عوامل تعیینکننده ارزشآفرینی بانک (مطالعه موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران
34-مدل توسعه منابع انسانی در نظام نوآوری دفاعی
35-شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی خبرگان منابع انسانی در خصوص پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی با کاربست روش کیو
36-ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی (مطالعه موردی: بازار سرمایه ایران)
37-طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران
38-پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)
39-تأثیر نوآوری مدل کسب و کار بر بهبود عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران‌: نقش میانجی مزیت رقابتی پاید
40-بررسی رابطه قدرت مدیر عامل و نوآوری با نقش تعدیلگر رقابت بازار و حاکمیت شرکتی
42-تحلیل و اولویت بندی شاخصهای همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش
43-اثر عبور نرخ ارز بر قیمتهای کالاهای وارداتی پزشکی در ایران
44-The Effect of Information Risk on Relationship between Financial Reporting Quality and the Horizon of Short-term and Long-Term Institutional Investors
45-پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک
46-آزمون اثر تقاطعی رژیم‌های مثبت و منفی پولی بر درجه عبور ناقص و نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت: رهیافت مدل مارکوف سوئیچینگ
47-توسعه ظرفیت های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه بر مصرف فیلم‌های هنری
48-بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران در بازاریابی مقصد
پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
 استاد راهنما و مشاور پایان نامه ای کارشناسی ارشد
بررسی اثر بهبود فضای کسب و کار بر توسعه صنعت گردشگری مورد مطاله کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته
بررسی رابطه بین درامد سرانه و گردشگری                                                                                                         
              بررسی نقش تعدیلگر معنویت در رابطه بین سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها ( مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبیلی)
بررسی نقش فرایندهای کسب اطلاعات ارتباطی و رسانه اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری                                  
بررسی اثر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روسی شاخص صنعت بورس اوراق بهادار با رویکرد GARCH-M              
شناسایی عوامل تسهیل گر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق صنعتی با استفاده از تحلیل SOWT                
بررسی تاثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کیفیت خدمات در صنعت هتل داری                       
شناسایی و بررسی قابلیت تخصصی بازاریابی خدمات بر عملکرد کسب و کار                                                           
بررسی رابطه گردشگری مذهبی با رشد معنوی گردشگران امام زاده عبد الله                                                      
بررسی تاثیر دینداری بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه                                                                                     
بررسی تأثیر ابعاد بازارگرایی و تبلیغات مبتنی بر شیوه شفاهی بر عملکرد با نقش واسطه‌ای ترجیح مشتریان برند بیمه آسیا
در اردبیل
تاثیر سوء گیری های رفتاری بر قصد سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز با نقش تعدیل گر سواد مالی (مطالعه موردی بورس
 اوراق بهادار تهران)
بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد مالی و غیر مالی با نقش میانجی نوآوری باز                               
بررسی اثر مدیریت دانش و نوآوری بر رضایت گردشگران                                                                         
بررسی اثر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بازار در بخش خدمات با نقش واسطه­ای قابلیت نوآوری                                   
اثر جذبه شخصیت برند و درک از جهانی بودن برند در وابستگی عاطفی مصرف کننده با نقش میانجی درک از لوکس بودن برند
(مورد مطالعه : پوشاک ترکیه در اردبیل)
بررسی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر خلق مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب)
بررسی تاثیر رفتار شهروندی برند بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکتها با نقش واسطه ای تعهد سازمانی                                
تأثیر واکنش به تبلیغات نقطه خرید بر وفاداری با نقش میانجی خود پنداره مشتری                                                                       
طراحی وتبیین الگوی مفهومی اثر موانع صادرات بر رقابت پذیری صادرات محصولات کشاورزی                                    
 (مطالعه موردی استان اردبیل)
بررسی تأثیر شخصیت برند و تعامل برند با مصرف‌کننده بر نیات رفتاری                                                                 
بررسی اثر گردشگری فرهنگی و تشخیص فرصت های کارآفرینانه در توسعه صنعت گردشگری                         
بررسی نوآوریدر کسب و کار بر عملکرد غیر مالی کارکنان شرکتهای دانش بنیان در استان اذر بایجان شرقی
بررسی تاثیر ویژگی های تبلغات در رسانه های اجتماعی بر تعدیل گردشگری فصلی با نقش میانجی EWOM
بررسی تاثیر مولفه های ظاهری محصول بر ترجیح مصرف کننده گوشی های هوشمند با نقش میانجی شخصیت برند
بررسی تأثیر دانش مصرف کننده و تجربه برنـد بـر اثـربخشـی تبلیغـات                                                      
بررسی اثر عدالت سازمانی بر اشتیاق به کار با نقش میانجی سبک رهبری تحول‌آفرین                                           
بررسی تأثیر هوش بازار بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه                                             
بررسی اثر مدیریت دانش بازاریابان بر اثربخشی بازاریابی شبکه­ای                                                                    
بررسى اثر شخصیت برند و هویت برند بر عملکرد مالى شرکت‌ها با نقش میانجى کیفیت ادراک شده برند                          
تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر توسعه بورس اوراق بهادار                                                                                     
 
 
برگشت به صفحه کارنامه علمی