اعضا - یونس پوربیرامی هیر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس پوربیرامی هیر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

پایان نامه های کارشناسی ارشد 

1- بررسی تأثیر انواع مختلف کودهای کلسیمی بر خصوصیات رویشی و پس­ از­ برداشت میوه­ سیب رقم گرانی اسمیت. چنگیز دوستدار، 1397.
2- بررسی اثر برخی ترکیبات شیمیایی و عصاره گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل ژربرا. علی نعمتی، 1397.
3- 
بررسی تأثیر برخی تیمارهای شیمیایی و عصاره طبیعی گیاهان دارویی بر روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا. مرتضی قلیزاده، 1397.
4- تآثیر منابع نیتروژنی بر باززایی گل آنتوریوم تحت شرایط درون شیشه ای. میلاد مظفری، 1397.
5- 
غربالگری درون شیشه ­ای گونه ­های مختلف گل سوسن نسبت به تنش خشکی. رضوان احدی، 1397. 

 
 
:: ::