دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک moghimiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى moghimi@uma.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت Mohammad bagher farshbaf moghimi
نشانی گوگل اسکالر Mohammad bagher farshbaf moghimi
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
آخرین رشته تحصیلى آنالیز ریاضی
محل اخذ آخرین مدرک روسیه دانشگاه دولتی مسکو
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل ، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ریاضی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
مقالات چاپ شده
Stability of a functional equation deriving from quadratic and additive functions in quasi-Banach spaces
A Najati, M.B.  Moghimi - Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2008

A functional inequality in restricted domains of Banach modules
MB Moghimi, A Najati, C Park - Advances in Difference Equations, 2009
 
برگشت به صفحه کارنامه علمی