اعضا - جواد طریقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد طریقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
  • استادیار گروه مهندسی بیوسیستم ، دانشگاه محقق اردبیلی،  از سال 1395- ادامه دارد
  • رئیس هیئت مدیره شرکت آذرکوب؛ تولید کننده قطعات فورج، از سال 1398- ادامه دارد
  • مهندس طراح در شرکت آروین ، بزرگترین تولید کننده صنایع ریلی در ایران
  • رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت شاهین خودرو
  • مهندس طراح در واحد تحقیق و توسعه شرکت تراکتورسازی تبریز
  • مهندس ناظر در شرکت پالایشگاه تبریز
  • مهندس طراح در شرکت اوپال ماشین ،تولید کننده ماشین های نمک پاش و برف روب
  • کنترل کیفی در شرکت پنتان شیمی ، تولید کننده تجهیزات پالایشگاه
  • مهندس طراح در شرکت ایران خودرو دیزل
  • همکار طرح بین معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و وزارت صنعت معدن و تجارت
 
 

 
:: ::