دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر آمنه پوررحیم - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a.pourrahimuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر آمنه پوررحیم
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت فیزیولوژی ورزشی
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
برگشت به صفحه کارنامه علمی