دانشگاه محقق اردبیلی
آقاي حسین عبدل زاده - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک abdolzadehuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آقاي حسین عبدل زاده
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت معلم-تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
برگشت به صفحه کارنامه علمی