اعضا - امیر علی جعفر نژاد گرو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
آقای دکتر امیرعلی جعفرنژادگرو، ایشان رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد سال 1388 و رتبه 1 آزمون دکتری سال 1390 در گرایش بیومکانیک ورزشی می ­باشد. در ســال 1394 درجه دكترى خود در گرایش بيومكانيك ورزشی را از دانشگاه بوعلی ­سینا همدان دريافت كرد.
در حال حاضر ايشان عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی می ­باشــد. ايشان داراى 40 مقاله
ISI (15 مورد از این مقالات در مجلات Q1 منتشر شده ­اند)، 10 کتاب، 60 مقاله علمی ­پژوهشى به زبان فارسى و بیش از 100 مقاله در همایش ­های ملی و بین ­المللی می ­باشدزمينه تحقيقاتى ايشان، تجزيه و تحليل مهارت ­های ورزشی در جمعيت ­هــاى كلينيكى و بيومكانيك پایه می ­باشد. طراحی و ارزیابی ارتزها، بریس و کفش ­های مختلف ورزشی جهت بهبود عملکرد ورزشکان و کاهش نرخ آسی ب­های ناشی از فعالیت­های ورزشی از جمله اهداف مطالعاتی ایشان می ­باشد که می ­تواند در ارتباط بین صنعت و دانشگاه بسیار راهگشا باشد. از دیگر پروژه ­های ایشان در آینده، بومی­سازی نرم­افزارهای کاربردی همچون Biofeeback و Motion analysis در علوم ورزشی و معرفی آن­ها جهت بهبود سلامت عمومی جامعه و ارتقاء سطحی کیفی عملکرد ورزشکاران می­ باشد. ایشان مسئولیت داوری مقالات چندین مجله علمی-پژوهشی در رشته علوم ورزشی را برعهده دارد. 
:: ::