اعضا - وحید اکرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید اکرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی:

1- مهندس امین آردن، به صورت مشترک با جناب آقای دکتر کاظم شاکری، عنوان پایان نامه: "ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی تحت زلزله های متوالی با استفاده از منحنی های شکنندگی"
2- مهندس احسان شعاع اردبیلی، به صورت مشترک با جناب آقای دکتر کاظم شاکری، عنوان پایان نامه: "بررسی تاثیر بارهای ثقلی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی دارای بازشو در جان تیر"
3-
 
:: ::