اعضا - وحید اکرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید اکرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک v.akrami@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://ir.linkedin.com/in/vahid-akrami-5b8b4053
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Vahid_Akrami
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=Hc7aBaEAAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35736793300
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0002-1464-2683
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر وحید اکرمی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::