دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمدرضا عبداله پور - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.abdollahuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر محمدرضا عبداله پور
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
 

 

مدرك

دانشگاه

   عنوان

تاريخ فارغ التحصيلي

کارشناسی

دانشگاه تبریز

ریاضی محض

تیرماه 1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

ریاضی محض - گرایش آنالیز

شهریور ماه 1381

دکترا

دانشگاه تبریز

ریاضی محض - گرایش آنالیز

آبان ماه 1386

 

 

مقطع

عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد

بردارهای انتهایی و زیرفضاهای پایا

دکترا

نظریه قا بها و خواص آنها روی فضاهای باناخ

آشنایی با زبان

 

انگلیسی

ایتالیایی

دوره‌های تدریس شده

          

          

          

دکتری

آنالیز تابعی 2 - جبرهای باناخ

کارشناسی ارشد

آنالیز تابعی 1 - آنالیز حقیقی1 - نظریه ی عملگرها - ریاضیات پیشرفته 

کارشناسی

آنالیز1و2و3 - توابع مختلط- نظریه معادلات دیفرانسیل- معادلات دیفرانسیل- ریاضی عمومی 1و2

طرح‌های تحقیقاتی
 1. Properties of g-frames
 2. Stability of differential equations
 3. Disjointness and strongly disjointness of generalized frames
 4. Investigation of properties of pg-frames and qg-Riesz bases
 5. Ultra Bessel sequences of subspaces in Hilbert spaces
 6. Hyers- Ulam stability of differential equations
 7. Investigation of stability of differntial equations by series method


 

دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان دکتری:

1- یحیی علیزاده، بررسی قابهای تعمیم یافته در فضاهای هیلبرت و *C - مدولهای هیلبرت، تاریخ دفاع دی 96

2- یاور خدمتی، بررسی خواص قابهای تعمیم یافته گسسته و پیوسته، تاریخ دفاع بهمن 96
3- اعظم یوسف زاده، مطالعه ای بر رده های مختلف قابهای تعمیم یافته، تاریخ دفاع فروردین 98

دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- خ. صفری، قابهای ترکیبی و پردازش توزیع شده، تاریخ دفاع مهرماه 89

2- ا. ایرانی، کمینه سازی پتانسیل قابهای ترکیبی، تاریخ دفاع خرداد 90

3- س. عبدالله نژاد، پایداری g- قابها و فزونی رده ای از آنها، تاریخ دفاع تیر 90

4- ف. فولادی، جمع قابهای فضای هیلبرت و بسط آنها به قاب تنگ، تاریخ دفاع تیر 90

5- خ. عبادی، قابهای q- بسلی در فضاهای باناخ، تاریخ دفاع مرداد 90

6- س. محمدباقرزاده، قابهای (P,Y)- عملگر و پایداری قابهای باناخ در فضاهای باناخ، تاریخ دفاع شهریور 91

7- پ. نظری، ضربگرهای ترکیبی بسل و پایداری قابهای ترکیبی تحت پاک شدگی زیرفضاها و بردارهای قاب موضعی، تاریخ دفاع شهریور 91

8- ز. جهانگیری، دنباله g- قابها و قابهای g- بسلی در فضاهای هیلبرت، تاریخ دفاع شهریور 91

9- ا. شکاری، برخی از برابریها و نابرابریها برای قابها و g- قابهای پیوسته، تاریخ دفاع شهریور 92

10- م. احمدیان، ضربگرهای قابهای تعمیم یافته در فضاهای باناخ و هیلبرت، تاریخ دفاع شهریور 92

11- ر. آقایاری، مطالعه ی پایداری هایرز- اولام معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم همگن و غیر همگن، تاریخ دفاع دی 93

12- ا. یاری، مشخص سازی R- دوگانی در فضاهای باناخ و پایداری g- باناخ قابها، تاریخ دفاع، خرداد 93

13- ا. علیزاده، نکاتی درباره ی اصل دوگانی کاسازا، کیتونیک و لامرز و پایداری دوگان متناوب g- قابها، تاریخ دفاع شهریور 93

14. ح. گلی کلانپا، ارتباط بین قابها و عملگرها و گسسته سازی قابهای پیوسته، تاریخ دفاع خرداد 93

15- ح. امینی، مطالعه ی قابهای ترکیبی و g- قابها در فضاهای باناخ و دنباله های فوق بسلی در فضاهای هیلبرت، تاریخ دفاع دی 93

16- م. سنائی، مطالعه ی قاب های گابور چند پنجره ای زیرفضای گسسته و دوگان آنها، تاریخ دفاع بهمن 94

17- ر. محمدی، بررسی پایداری هایرز- اولام دستگاه های معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، تاریخ دفاع بهمن 94
 
18- ی. آل مراد جبدرقی، بررسی پارامترسازی عملگری g- قابها، تاریخ دفاع بهمن 94

19- ن. دباغ بدری، رده های قابهای پارسوال نرم برابر متناهی و پایداری قابهای (P,Y)- عملگر، تاریخ دفاع شهریور 95

20- ر. اسکندری، مشخص سازی های مجزایی g- قابها و ساختن g- قابها در فضاهای هیلبرت، تاریخ دفاع بهمن 96

21- م. امیری، بررسی پایداری معادله ی تابعی خطی عمومی و پایداری صفرهای معادلات سری توانی، تاریخ دفاع بهمن 96

22- س. غفارنژاد، مشخص سازی قابهای پیوسته ریس- گونه و پایه های ریس پیوسته و پایداری دوگانهای متناوب قابهای پیوسته، تاریخ دفاع شهریور 96
دانشجویان تحت مشاوره
دانشجویان دکتری:
1- ف. قبادزاده، مطالعه ی قابها و کاربردهای آن، تاریخ دفاع بهمن 96
2- ب. خسروی، بررسی فراپایداری معادلات تابعی، تاریخ دفاع تیر 97

دانشجویان کارشناسی ارشد:
1- آ. محرم نیا، تقریب قاب تنک برای چند قابها و ابرقابها، تاریخ دفاع مهر 89
2- س. فیروزی اروجعلی لو، گروه های لی به عنوان منیفلدهای ریمانی یا شبه ریمانی با ضرب تقریبی همراه با ساختار غیر انتگرال پذیر، تاریخ دفاع مهر 89
3- ب. حسینی، تقریب از فضاهای انتقال-پایا بوسیله ی فرمولهای نمونه گیری تعمیم یافته، تاریخ دفاع بهمن 89
4- ف. قبادزاده، نمونه گیری توابع باند- محدود روی اجتماع های شبکه های انتقال یافته ، تاریخ دفاع شهریور 90
5- م. حیدری، ویژگی بازسازی در فضاهای باناخ و یک قضیه آشفتگی، تاریخ دفاع شهریور 90
6- ز. یساقی، بررسی پایداری هایرز-اولام-راسیاس یک معادله مربعی، تاریخ دفاع شهریور
90
7- ن. جعفرخانی، حسگری متراکم با دیکشنری فزونه و همدوس، تاریخ دفاع شهریور 91
8- م. عبداله زاده، نگاشتهای تقریبا حافظ تعامد روی *C- مدولها، تاریخ دفاع مهر 91
9- م. متین تازه کند، بررسی مساله ی دوگان برای کلاس عملگرهای b- به طور ضعیف فشرده، تاریخ دفاع شهریور 92
10- ل. زال پور، بررسی پایداری معادله نمایی، تاریخ دفاع مهر 92
11- م. زارعیان، عملگرهای فشرده ضعیف روی فضاهای نرم دار غیر کامل، تاریخ دفاع شهریور 93
12- ف. حاجی زاده، مطالعه ی مشخصه های فشردگی ضعیف مرتب عملگرهای نیم- فشرده، تاریخ دفاع شهریور 93
13- ز. محمدی ولنی، بررسی پایداری معادلات انتگرالی کسری، تاریخ دفاع شهریور 93
14- ف. مرادپور، مطالعه ی قابها برای *C- مدولهای هیلبرت تولید شده ی شمارا، تاریخ دفاع شهریور 93
15- م. خادمیان، مطالعه روی آشفتگی عملگرها و کاربردهای آن در نظریه ی قاب، تاریخ دفاع شهریور 93
16- ز. بختیاری، قضایایی در مورد نقاط ثابت نگاشت های g- یکنوای صعودی چند مقداری، تاریخ دفاع تیر 94
17- م. قبایی، مطالعه توابع نزدیک به درجه چهارم در F- فضاهای B- همگن، تاریخ دفاع تیر 94
18- س. حیدری، مطالعه ی ماتریس هادامارد و برخی از کاربردهای آن، تاریخ دفاع آبان 94
19- ش. خدایی تولیر، بررسی برخی خواص عملگرهای بطور L- ضعیف و M- ضعیف فشرده، تاریخ دفاع شهریور 96
20- م. محمداوغلی، مطالعه ی g- قابها و اختلال آنها با عملگرهای خطی کراندار، تاریخ دفاع بهمن 96

 
مقالات چاپ شده

1.  Abdollahpour, M. R.; Bagarello, F.; Triolo, S. An invariant analytic orthonormalization procedure with applications. J. Math. Phys. 48 (2007), no. 10, 103513, 15 pp. (ISI)

2.  Abdollahpour, M. R.; Faroughi, M. H. Continuous G-frames in Hilbert spaces. Southeast Asian Bull. Math. 32 (2008), no. 1, 1--19.

3. Abdollahpour, M. R.; Faroughi, M. H.; Rahimi, A. pg-frames in Banach spaces. Methods Funct. Anal. Topology 13 (2007), no. 3, 201--210.

4. Abdollahpour, M. R.; Bagarello, F.; On some properties of g-frames and g-coherent states. Il Nuovo Cimento B, 125 no. 11 (2010), DOI 10.1393/ncb/i2010-10929-8. (ISI)

5. Abdollahpour, M. R.; Najati, A.; Approximation of the inverse g-frame operators. Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) Vol. 121, No. 2, May 2011, pp. 143–154. (ISI)

6. Abdollahpour, M. R., Najati, A.; Stability of linear differential equations of third order, Appl. Math. Lett. 24 (2011) 1827-1830. (ISI)

7. Abdollahpour, M. R.; Najati, A.; Besselian g-frames and near g-Riesz bases, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 5 (2011), 259–270. (ISI)

8. Najati, A., Abdollahpour, M. R., and G. H. Kim; On Pexider Differences in topological vector spaces, Abstract and Applied Analysis, vol. 2011, Article ID 370104, 10 pages, 2011. doi:10.1155/2011/370104. (ISI)

9. Abdollahpour, M. R.; Najati, A.; G-frames and Hilbert Schmidt operators. Bull. Iranian Math. Soci., vol. 37 no. 4 (2011), pp. 141-155. (ISI)    

10. Abdollahpour, M. R.; Najati, A.;  Park, C.; Rassias, T. M.; Shin, D. Y., Approximate perfect differential equations of second order, Advances in Difference Eqations 2012, 2012: 225. (ISI)   

11. Abdollahpour, M. R., Najati, A.; G-frames as sums of g-orthonormal bases, Kyungpook Math. J., 53 (2013), 135-141. 

12. Najati, A.,  Abdollahpour, M.R., Osgooei, E., Saem, M.M.; More on sums of Hilbert space frames,  Bull. Korean Math. Soc. 50 (2013), No. 6, pp. 1841–1846. (ISI)

13. Abdollahpour, M.R., Shekari, A.: Frameness bound for frame of subspaces, Sahand Commun. Math. Anal. 1 (2014), No. 1, pp. 1-8.

14.  Abdollahpour, M. R., Najati, A.; Ultra g-Bessel sequences in Hilber spaces, Kyungpook Math. J., 54 (2014), 87-94. 

15.  Abdollahpour, M. R.,  Park, C.; Hyers-Ulam Stability of a class of differential equations of second order, J. Comput. Anal. Appl. 18 (2015), No. 5, pp. 899-903.   (ISI)

16. Abdollahpour, M. R.;  Dilation of dual g-frames to dual g-frames, Banach J. Math Anal. 9 (2015), No. 1, pp. 54-66. (ISI)

17. Abdollahpour, M. R.: Dilation of a family of g-frames, Wavelets and linear Algebra, 1 (2014), 9-18.

18. . Abdollahpour, M. R., Shekari, A., Park, C., Shin, D. Y.; Ultra Bessel sequences of subspaces in Hilbert spaces,  J. Comput. Anal. Appl. 19 (2015), No. 5, pp. 874-882.  (ISI)

19.  Abdollahpour, M. R., Najati, A.; On approximate Euler differential equations of third order, Mathematica Pannonica,  24 no. 2  (2013), 1-10.

20. Abdollahpour, M. R., Najati, A.; Hyers-Ulam Stability of a differential equation of third order, submitted.

21. Abdollahpour, M. R., Najati, A., Gavruta, P.; Multipliers of pg-bessel sequences in Banach spapces, submitted.

22. Abbas Najatia,, Mohammad Reza Abdollahpoura, Choonkil Parkb, On the stability of linear di erential equations of second order, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 8 (2017) No. 2, 65-70. (ISI)

23. M. R. Abdollahpoura,, A. Rahimib, Ultra Bessel sequences in direct sums of Hilbert spaces, Wavelets and Linear Algebra 2 (1) (2015) 55 - 64.

24. M.R.Abdollahpour, R.Aghayari, M.Th.Rassias, Hyers–Ulam stability of associated Laguerre differential equations in a subclass of analytic functions, J. Math.Anal.Appl.437(2016)605–612. (ISI)

25. M. R. ABDOLLAHPOUR AND Y. ALIZADEH, MULTIPLIERS OF CONTINUOUS G-FRAMES IN HILBERT SPACES, Bull. Iranian Math. Soc., Vol. 43 (2017), No. 2, pp. 291-305. (ISI)

26. M. R. ABDOLLAHPOUR and Y. Khedmati, ON SOME PROPERTIES OF CONTINUOUS G-FRAMES AND RIESZ-TYPE CONTINUOUS G-FRAMES, Indian J. Pure Appl. Math., 48(1) (2017) 59-74. (ISI)

27. M. R. ABDOLLAHPOUR and and M. Rassias, Hyers–Ulam stability of hypergeometric differential equations, Aequat. Math. (2018), DOI: 10.1007/s00010-018-0602-3. (ISI)

28. M. R. ABDOLLAHPOUR and Y. Khedmati, G-Duals of Continuous G-Frames and Their Perturbations, Results in Mathematics,  (2018) 73:152. (ISI)

29. A. YOUSEFZADEHEYNI and  M. R. ABDOLLAHPOUR, 𝑮-FRAMES POTENTIAL IN HILBERT SPACES, U.P.B. Sci. Bull., Series A,  81(1) (2019), 197-208. (ISI)

مقالات ارایه شده

1. Abdollahpour, M. R.; Generalized frames indexed by measurable spaces. 18th Sem. on Analysis, (2009), TMU, Iran.

 2.  Abdollahpour, M. R.; Riesz-type continuous g-frames. 40 th anu. Iranian math. conf., (2009), Sharif University of Technology, Iran.

 3.  Abdollahpour, M. R.; Operator valued p-frames. 41 th anu. Iranian math. conf., (2010), Urmia University ,Urmia, Iran.

 4. Abdollahpour, M. R.; Relation between analysis operator and duals of a g-frame, 20th Sem. on Analysis, (2012), University of Maragheh, Maragheh, Iran. 

  5. Abdollahpour, M. R.; Generalized frames containing a g-Riesz basis, 43 th anu. Iranian math. conf., (2012), Tabriz University ,Tabriz, Iran.

 6. Abdollahpour, M. R.; Some results on g-Banach frames and g-frame, 20th Sem. on Analysis, (2012), University of Maragheh, Maragheh, Iran. 

داوری در کنفرانس‌ها
 1. داوری مقالات در چهل وسومین کنفرانس ریاضی ایران
داوری مقالات در مجلات علمی

  داوری مقالات در مجلات زیر

 1. Abstract and Applied Analysis
 2. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
 3. Advances in Difference Equations
 4. Wavelets and Linear Algebra

 

برگشت به صفحه کارنامه علمی