اعضا - مهرداد محرم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مهرداد محرم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
رییس دانشگاه پیام نور استان اردبیل به مدت 2 سال
معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی به مدت 2 سال
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان آذربایجان غربی 3 سال
عضو هیئت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه اورميه طی سال های 1374- 1376 و سال های 1382-1383
قائم مقام اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی با مجوز دانشگاه ارومیه 2 سال
رئیس دانشگاه پیام نور مشکین شهر 2 دوره جمعاً 5 سال
مشاور مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی در امور تحقیقات و عضو شورای پژوهش و عضو اتاق فکر اداره کل
عضو شورای پژوهش و فن آوری استان آذربایجان غربی
رئیس کمیته تدوین برنامه درسی دوره کاردانی علمی –کاربردی مدیریت تربیت بدنی
عضو شورای انتشارات دانشگاه ارومیه
عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مشاور تربیت بدنی بنیاد مستضعفان و جانبازان استان آذربایجان غربی
 رئیس هیئت شطرنج استان آذربایجان غربی
رئیس انجمن های والیبال و جودوی دانشگاه ارومیه
 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری
 عضو انجمن بین المللی ECSS ( انجمن اروپایی علوم ورزشی )
 عضو انجمن بین المللی Sport marketing( بازاریابی ورزشی )
دارای کارت های مربیگری و داوری در رشته های ورزشی والیبال ، دو ومیدانی ، آمادگی جسمانی ، بدمینتون ،فوتبال و شطرنج
عضو انجمن تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی
عضو هیئت رئیسه ، هیئت علمی و اجرایی کنگره های بین المللی در علوم ورزشی به ویژه مدیریت ورزشی
سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل
عضو شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی و اردبیل

 
:: ::