اعضا - محمد ضارب نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد ضارب نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

  مقطع کارشناسی:

  ریاضی عمومی 1
  ریاضی عمومی 2
  معادلات دیفرانسیل
  آنالیزعددی 1
  آنالیز عددی 2
 محاسبات عددی
  معادلات انتگرالی
 آزمایشگاه ریاضی
 مبانی آنالیز عددی
 جبر خطی عددی 
 آنالیز عددی

مباحثی در ریاضیات و کاربردها

  

  مقطع کارشناسی ارشد:

  آنالیز عددی پيشرفته

  حل عددی معادلات انتگرال

  روش های عددی در جبر خطی
  
 موجک و کاربرد های آن

 

 مقطع دکتری:

  نظریه معادلات انتگرال

 توابع خاص

 مباحث پیشرفته در آنالیز عددی

مباحث پیشرفته در معادلات دیفرانسیل معمولی

:: ::