اعضا - محمد ضارب نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد ضارب نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

مدرك دانشگاه رشته تاريخ فارغ التحصيلي
دکترا علم و صنعت ایران ریاضی کاربردی ۱۳۸۶/۰۴/۱۲
کارشناسی ارشد علم و صنعت ایران ریاضی کاربردی ۱۳۸۱/۰۸/۱۳
کارشناسی گیلان ریاضی کاربردی ۱۳۷۸/۱۱/۱۸

:: ::