اعضا - ناصر زمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور ناصر زمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک zamanin@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور ناصر زمانی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور ایران
توصیف مختصر
       • Personal ID
Name : Naser Zamani
Date of Birth : 29/ 08/ 1970
Sex : Male
Nationality : Iranian,  Place of birth: East Azarbaijan, Shabestar
       • Work Address
Faculty of  Mathematical Science, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
Academic rank:  Professor,  E-mail: naserzaka@yahoo.com, zamanin@uma.ac.ir
       • Education
1989–1993,  B. Sc. in Mathematics, University of Tabriz, Iran.
1993–1995, M. Sc. in Mathematics, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran,
Projects’ title : “Modules of Generalized Fractions and complexes of Cousin type”,
Supervisor: Prof. H. Zakeri.
      . Lecturer
1995-1998, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
      • Education
1998–January 2003,  Ph.D. in Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Thesis: “ Graded and Un-graded Local Cohomology modules  and Modules with Finite
 Local Cohomology”,  Supervisor: Prof. H. Zakeri.
 
:: ::