اعضا - عزیز باباپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزیز باباپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

1- برگزاري کارگاه آموزشي" گرايشهاي تخصصي و بازار کار مهندسي شيمي، حال و آينده"، به مناسبت هفته پژوهش، دانشکده فني، آذر 96.
2- برگزاري کارگاه" کاربرد نانوموادتغييرفازدهنده در بهينه سازي انرژي"، زيرنظر ستاد نانو کشور، دانشگاه محقق اردبيلي، خرداد 96.

3- برگزاري کارگاه آموزشي" نانوتکنولوژي و انرژيهاي تجديدپذير" زير نظر انجمن انرژي ايران، دانشگاه محقق اردبيلي، آبان 95.
4- کارگاه آشنايي با صنايع، بازار کار و اهداف مهندسي شيمي، نفت و گاز براي دانش آموزان شهرستان اهر 92.
 

:: ::