اعضا - عزیز باباپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزیز باباپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
پروژه­ها هم بصورت آزمايشگاهي و هم به صورت مدلسازي و شبيه­ سازي قابل تعريف مي­باشند:
1- مهندسي گاز (ازدياد برداشت از مخازن گازي، فرايندهاي گاز، پالايش، سيستمهاي نوين جداسازي گازها و ....)
2- مهندسي نفت (ازدياد برداشت از مخازن نفتي، فرايندهاي نفت، پالايش، اقتصاد نفتي و ....)
3- بهينه سازي انرژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
4-
نانودارو، دارورساني (شامل ۱- نانو پزشکی ۲- بیو پزشکی ۳- نانوداروهای ضد سرطاني ۴- مواد جدید فتوکاتالیستی برای کاربردهای دارویی ۵- سنتز ابرپارامغناطیس ها جدید جهت کاربردهای دارورسانی ۶-گرافن اکساید،گرافن، نانو رببون و گرافن کوانتوم دات جهت کاربردهای دارورسانی و ضدسرطانی 7- سنتز متال ارگانیک فریم ورک­ها و هامتال اگزامتالات­ها برای حذف فلزات سنگين و آنتی بیوتیک­های بیمارستانی 8- سنتز مواد جدید برپایه سیس پلاتین و کربوپلاتین و دکستروبیسین برای بیوسنسورها
 5-  فرايندهاي جداسازي
 6- مديريت انرژي (نانوسيال، انرژي در ساختمانها، کامپوزيت مواد تغييرفازدهنده هوشمند، انرژيهاي تجديدپذير، بهينه ­سازي انرژي در کشاورزي و ... )
7- صنايع شيميايي معدني (از جمله کاربرد نانوتکنولوژي در بهبود خواص موادي مانند سراميک، نانوکامپوزيتهاي سراميکي، بهبود خواص حرارتي و مکانيکي سراميکها، کاشي، سيمان و  ... )
 8- نانوتکنولوژي
 9- پليمر
 10- محيط­زيست و بيوتکنولوژي
 11- بهينه­سازي انواع فرايندهاي شيميايي
12- پديده­هاي انتقال
13- فرايندهاي پتروشيمي
14- مهندسي داروسازي و شبيه سازي سيستم هاي هوشمند دارورساني
 
 
:: ::