دانشگاه محقق اردبیلی
ولی محمدی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک v.mohammadiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل ولی محمدی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزش زبان انگلیسی
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04533526401
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی و فیزیک، دبیرستان طالقانی، اردبیل

کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه تربیت معلم، تهران

دکتری: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

آشنایی با زبان
ترکی-فارسی-انگلیسی
مهارت‌های حرفه‌ای
Microsoft Office-SPSS
سوابق شغلی
مدرس دوره های مختلف در دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1389
علایق تحقیقاتی
روش تدریس-تحلیل گفتمان-روش تحقیق-واژگان
دوره‌های تدریس شده

زبان عمومی

خواندن و درک مطلب

گفت و شنود

زبانشناسی عمومی

روش تدریس

روش تحقیق

کارگاه‌های تدریس شده
1. مدیریت زمان
2. مرجع دهی به روش APA
3. آشنایی با مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
کتاب‌های منتشر شده
Siami, T., & Mohammadi, V. (2014). An introduction to bilingualism. Ardabil: Negin Sabalan Press.
Mohammadi, V., Paryru, P., & Penhani, E. (2013). Survival English for university students (3rd Ed.). Ardabil: Yavarian Press.
Allaf-Akbary, O., Mousavi, N., & Mohammadi, V. (2012). Word power plus. Ardabil: Yavarian Press.
Keshavarz, M.H., & Mohammadi, V. (2012). Essential English vocabulary for advanced students. Tehran: Rahnama Press.
Keshavarz, M.H., & Mohammadi, V. (2012). Essential English vocabulary for intermediate students. Tehran: Rahnama Press.
Araghi, S. M., Mohammadi, V. & Yari, T. (2012). A comprehensive collection of TOEFL test items. Tabriz: Frouzesh Publication.
Keshavarz, M.H., & Mohammadi, V. (2011). Essential English vocabulary for elementary students. Tehran: Rahnama Press.
Moradi, S., Mohammadi, V. & Penhani, E. (2011). Connections 1. Ardabil: Negin Sabalan Press.
Mohammadi, V., Penhani, E. & Moradi, S. (2011). Connections 2. Ardabil: Negin Sabalan Press.
Penhani, E., Moradi, S., & Mohammadi, V. (2011). Connections 3. Ardabil: Negin Sabalan Press.
Keshavarz, M.H., & Mohammadi, V. (2010). Academic vocabulary for university students. Tehran: Rahnama Press.
Keshavarz, M.H., & Mohammadi, V. (2009). Vocabulary analogy. Tehran: Jungle Publication.
 .Mohammadi, V. (2016). 300 must-have words for the GRE. Ardabil: Negin Sabalan Press
.Mohammadi, V., & Rassizadeh, R. (2016). Graded readings for everyone. Ardabil: Parlaq Yazi Press
.Mohammadi, V., Amini Farsani, M., &  Taghaddomi, M. Sh. (2016). World vsion. Ardabil: Negin Sabalan Press
.Mohammadi, V., Pariru, P., &  Penhani, E. (2016). A fresh glance at general English. Ardabil: Negin Sabalan Press
.Mohammadi, V., Heidari, M. R., &  Alizadeh Nyari, Z. (2016). English review plus. Ardabil: Negin Sabalan Press
.Mamoudi, A., Mohammadi, V., &  Mousavi, N. (2017). General readings for general English. Ardabil: Negin Sabalan Press
.Mohammadi, V., & Salmanzadeh, J. (2018). Law texts for beginners. Ardabil: Mohaghegh Ardabili Press
مقالات چاپ شده
محمدی، ولی. (1396). بررسی ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با عملکرد آنها در تدریس زبان انگلیسی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 6 (4)، 161-175.
رضایی شریف، علی؛ ابراهیم خانی، محمد رضا و محمدی، ولی. (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 83-102.
 
مقالات ارایه شده
1. Tracing Metadiscursive Stance over Time and across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles (2016), Fourth International Conference on Applied Research in Language Studies
2. Mapping Metadiscursive Epistemic and Attitudinal Stance in English Research Articles: A Cross-Disciplinary Study over Time (2017), Metadiscourse Across Genres
3. Stance in English research articles: A diachronic, cross-disciplinary study (2017), The 8th Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI 8)
برگشت به صفحه کارنامه علمی