اعضا - ولی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ولی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
1. مدیریت زمان
2. مرجع دهی به روش APA
3. آشنایی با مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
:: ::