دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور عبداله برهانی فر - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک borhaniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.uma.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور عبداله برهانی فر
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر

لیسانس ریاضی از دانشگاه تبریز در سال 1370 و فوق لیسانس ریاضی کاربردی ازدانشگاه تبریز در تاریخ 1370 را اخذ نمودم.در سال 1383دکتری ریاضی کاربردی را از دانشگاه دولتی مسکو اخذ نمودم. استاد تمام گروه ریاضیات و کاربردها می باشم

سوابق تحصیلی

  
لیسانس - دانشگاه تبریز

ارشد -   دانشگاه تبریز

دکتری - دانشگاه دولتی مسکو

آشنایی با زبان
انگلیسی و روسی
مهارت‌های حرفه‌ای

انگلیسی- روسی

سوابق شغلی
   • Committee Services at University of Mohagegh Ardabili
Name of Committee Year Formed by Position
Scientific Research Committee 2013-2014 Department Member
Curriculum and Study plans Committee 2013/2014 Department Member
Faculty Council 2019-2023 Department chaiman
University Council
                              University Select Committee
2020-2023
2018-2021
university
university
member
member
The connection between industry and university 2020-2023 university member
علایق تحقیقاتی
آنا لیز عددی - معادلات دیفرانسیل
دوره‌های تدریس شده

کارشناسی و ارشد و دکتری

دروس:
آنالیز عددی

معادلات دیفرانسیل

مشتقات نسبی

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دانشجویان تحت راهنمایی
رفیع رفیع زاده  دوره دکتری
صدری خدیجه - دوره دکتری
فیضی الهام  - دوره دکتری
ولی زاده  سهراب - دروه دکتری 
سعادتی فاضل - دروه دکتری
کتاب‌های منتشر شده
1- معادلات دیفرانسیل  معمولی و کاربر دها
2-  ریاضیات مهندسی پیشرفته
3-  نرم افزار Maple
مقالات ارایه شده
  • Conference and Seminar Presentations
 

Date

Title of Presentation

Organizer / Place
2014 Jacobi Operational Matrix Approach for Solving Systems of Linear and Nonlinear Integro- Differential Equations.             2nd international Conference on Mathematical science.Istanbul.Turkey
August, 2012 General solution of Fisher equations by matrix
differential transformation method
Annual Iranian Mathematics Conference,27-30 August 2012
University of Tabriz.
December, 1997 Solving constrained nonlinear optimization problems with generalized Kahn-Tucker conditions International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization,2012
 2008 NEW EFFICIENCY USING UNDESIRABLE INPUTS OF DEA The Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”
September 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan.
افتخارات و جوایز
پژوهشگر نمونه دانشگاه
فعالیت های اجرایی
رییس دانشکده علوم پایه - رییس استعداد های درخشان دانشگاه - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه - مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه
پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
M.S. Theses
 1. Azam Abdi, Solving parabolic and hyperbolic equations by general finite difference method, 2012.                                                                         
 2. Elmira Mohammadi, Weighted Average Finite Difference Methods for Fractional Diffusion Equations, 2012.
 3. Elnaz Fairyhood, Implicit Finite Difference Approximation for Fractional Time Diffusion Equations, 2012.
 4. Mahnaz Abravan, Numerical solution for the fractional diffusion equation, 2012.
 5. Parviz Bagheri, Comparison of finite difference and Chebyshev methods for KdV, 2012.    
 6. Mina Mahdaviniar, Approximation of Legendre polynomials and iterative transformation method for solutions of linear Fredholm integro-differential equations, 2012.              
 7. Vahid Navidi, Efficient Chebyshev spectral methods for solving polynomial fractional order differential equations, 2012.
 8. Usef Jabraeili , Gauss-Jacobi colocalization method for solving Len-Amdan   nonlinear equations, 2012.
 9. Fazel Manafzadeh, A new finite difference scheme for solving the Berger-Rosnow equation, 2013.                                                                          
 10. Khaled Mafakheri, Petrov-Galerkin method for solving the generalized regular long wave equation GRLW, 2013.
 11. Maryam Heidi, Investigation of inverse Sturm-Leville problem with fractional   derivative, 2013.
 12. Zahra Akbari, Approximate solution of fractional integro-differential equations by Taylor expansion method, 2013.                                                                         
 13. Rana Atashafrooz, Homotopy analysis method for two-dimensional diffusion equation with integral conditions, 2014.
 14. Maryam Gheshlaghi, Application of the G/G expansion method for the Gibber-Chabat equation and other equations, 2014.
 15. Neda Kardan, Solitary wave solutions of generalized water surface wave equations with Hirota's method, 2014.
 16. Leila Saleh, Transposed Jacobi spectral method for multi-point boundary value problems, 2014.                                                                         
 17. Emad Mada, Petrov-Galerkin method for solving the generalized equation of equal width, 201420.
 18. Sakineh Jafargholi, A gridless implicit RBF method for the fractional diffusion equation, 2014.
 19. Masomeh Nejat, Seventh degree B-spline colocalization method for solving Burger's kdv equation, 2015.
 20. Rahimeh Agayari, Heiser-Olam stable study of homogeneous and inhomogeneous second order differential equations, 2015.                                                                         
 21. Usef Hoseini, Numerical solution of second-order one-dimensional telegraph equation, 201520.
 22. Zahra Lotfi, Totally discrete difference scheme for solving diffusion equations, 2016.
 23. Mahnaz Abravan, A new Gauss-Zakobi isotopic method for solving pantograph equations, 2016.
 24. Rogyeh Moradi, New numerical methods for the numerical solution of differential equations with fractional partial derivatives, 2016.
 25. Zlila ghane Moghaddam, A new differential scheme with high accuracy and absolute stability for solving diffusion equations, 2016.      
 26. Negin Moharramneghad, Colocation method based on Bernstein polynomial, 2017.
 27. Parisa Noroozi, G/G expansion method for solving differential equations with relative derivatives, 2017.
 28. Shima Taheri, A new collocation method for solving integral-differential equations, 2017.
 29. Elham Motaharinia, Bernstein operational matrix with error analysis for solving delayed differential equations, 2017.
 30. Sara Ahmadnia, Legendre wavelet integral matrix method for solving Riccati's fractional order differential equation, 2018.                                                                         
 31. Mehri Mehrnoosh, Exponential Galerkin method for numerical solutions of AIDS infection model in CDT cells, 2018.
 32. Mozhgan Yagoubi, Application of two-dimensional differential transformation methods, Adomian decomposition and variable iteration to solve partial differential equations, 2017.
 33. Mostafa Azimi, Bounded and stable value for the maximum value pricing problem, 2017.
 34. Zohre Abedi, Numerical solution of differential equations with satfade of Hermitian spline multiscale functions, 2017.                                                                          
 35. Mohammad Eskandari, Application of Chebyshev polynomials in solving Fredholm integral equations, 2017.
 36. Mahsa Andarabi, Iteration method of Hermitian splitting and skew Hermitian preconditioned non-alternating for non-Hermitian positive definite linear devices, 2018.
 37. Elham Azad, Numerical investigation of nonlinear optimal control problems using Legendre polynomial based on iteration method, 2018.
 38. Saeideh Noori, A kind of Hermitian and Hermitian preconditioner work for solving the generalized saddle point problem, 2018.                                                                         
 39. Yeghaneh Khaligh, Optimal control of a delayed model of hepatitis b virus infection using cytotoxic, 2019.
 40. Rogayyehe Farhoodi, Application of Chebyshev's local methods for solving differential equation with elliptic derivatives, 2019.
 41. Leila Kazemi, A numerical method for solving integral-differential equations involving functional, 2020.
 42. Elham Mansour, Finite difference method for the Black-Scholes equation without boundary conditionsi, 2020.                                                                         
 43. Fatemeh Moradi, Dynamic model of swine flu with optimal control, 2020.
 44. Shaban Bakhshalizadeh, Klishkov colocalization for solving systems of linear functional differential equations, 2020.
 45. Sousan Maleki, Solving partial differential equations with deep learning with physical constraints, 2021.
 46. Solmaz Ghoreishi, Mathematical modeling of cancer radiotherapy treatment using Caputo's fractional derivative, 2021.                                                                         
 47. Reza Abazari, Numerical solution of Heat equatin Involving Interface, 2009.
 48. Samad Asadollahpour karimi, Numerical for Nonlinear partial Differential Equations with Initial Condition by the Variation Iteration Method, 2008.
 49. Azadeh Hosenpour, Numerical solution of the heat Equation with nonlocal boundary conditions, 2008.
برگشت به صفحه کارنامه علمی