اعضا - فاطمه قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
مدرس دوره های آموزش مداوم پزشکان و پیراپزشکان
مدرس دوره های آموزشی برای کارشناسان آموزش و پرورش استان 
مدرس دوره های آموزشی برای بسیجیان استان
مدرس دوره های آموزشی استانی و ملی باری امدادگران هلال احمر
همکاری مداوم با صدا و سیمای استان به عنوان کارشناس
 
:: ::