اعضا - فاطمه قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
 1. قنادی اصل، بغدادچی، قائم مقامی، صفاییان. برآورد میزان دریافت برخی ویتامینها و مواد معدنی دربیماران دیابتی نوع دو، پنجمین کنگره تغذیه ایران، تهران 1378
 2. قنادی اصل، بغدادچی، قائم مقامی، صفاییان. تعیین نمایه توده بدن بیماران دیابتی نوع دو، پنجمین کنگره تغذیه ایران، تهران 1378
 3. قنادی اصل، ایران پرور. بررسی شیوع چاقی ،هیپرلیپدمی و هیپرگلیسمی در بیماران دیابتی نوع دو، ششمین کنگره بیماریها ی غدد درون ریز، تهران، 1380
 4. قنادی اصل، بغدادچی، صفاییان ، قائم مقامی، ایران پرور. بررسی میزان دریافت انرژی و درشت مغذیها در بیماران دیابتی نوع دو، ششمین کنگره بیماریها ی غدد درون ریز، تهران، 1380
 5. قنادی اصل، بغدادچی، صفاییان ، قائم مقامی، ایران پرور. بررسی عادات تغذیه ای بیماران دیابتی نوع دو، ششمین کنگره بیماریهای غدد درون ریز ایران، تهران 1380
 6. بغدادچی، قنادی اصل. برآورد میزان دریافت میکرونوترینت های آنتی اکسیدان در بیماران دیابتی، هفتمین کنگره تغذیه ایران، رشت، 1381
 7. قنادی اصل، بغدادچی. ارزیابی آگاهی و عملکرد تغذیه ای بیماران دیابتی نوع دو، هفتمین کنگره تغذیه ایران، رشت، 1381
 8. قنادی اصل. ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز اردبیل، هفتمین کنگره تغذیه ایران، رشت، 1381
 9. قنادی اصل، ایران پرور. بررسي تاثير كلاسهاي آموزشي بر روي آگاهي هاي تغذيه اي بيماران ديابتي نوع دو، هشتمين كنگره تغذيه ايران، تهران، 1383
 10. قنادی اصل، ایران پرور. تاثیر رژیم های انفرادی بر قندخون و وزن بیماران دیابتی نوع دو، هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز، تهران، 1383
 11. پیرعلایی، قنادی اصل. وضعیت تغذیه ای دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی، نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز، 1385
 12. قنادی اصل، جور بنیان، محمدی. الگوی مصرف غذا و مایعات در ورزشکاران، نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز، 1385
 13. قنادی اصل. تاثبر آموزشهای تغذیه شفاهی در در افزایش دانش تغذیه ای دانش آموزان دبیرستانهای اردبیل، نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز، 1385
 14. نعمتی، عباسقلی زاده، فرخی، معماری، تذکری، قنادی اصل. بررسی وضعیت تغذیه ای در سنین باروری در استان اردبیل، نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز، 1385
 15. قنادی اصل. مصرف مکملهای غذایی در ورزشکاران، اولین کنفرانس بین المللی غذا ، تغذیه وسلامت، تهران 1385
 16. ف. قنادی اصل، م. قنادی اصل. Overweight and obesity as risk factor of GDM، اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، تهران، 1386
 17. معینی کیا، قنادی اصل. بررسی عوامل خطر و محافظت کننده تمایل به خوکشی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، شیراز، 1387
 18.  ف. قنادی اصل، م. قنادی اصل. بررسی نمایه توده بدن گروه سنی 24-18 ساله، اولین کنگره سندرم متابولیک ایران، تبریز، 1387
 19. قنادی اصل. بررسی مصرف مکملها در ورزشکاران بدن ساز، دهمین کنگره تغذیه ایران، تهران، 1387
 20. قنادی اصل، مهدوی.Importance of continuous blood pressure screening among young population، اولین کنگره بین المللی ارتقای سلامت، تبریز، 1390
 21. قنادی اصل، مهدوی. شیوع پرفشاری خون در جمعیت جوان ایران، همایش بین المللی پرفشاری خون، اصفهان، 1390
 22. ف. قنادی اصل، مهدوی، ایران پرور، م. قنادی اصل.Importance of management of pregnancy weight gain in gestational diabetes mellitus، نهمین کنگره بین المللی غدد، تهران، 1390
 23. م. قنادی اصل، ایران پرور، ف. قنادی اصل.Foot care practices in diabetic patients in Imam Khomeini hospital, Ardabil، نهمین کنگره بین المللی غدد، تهران، 1390
 24. قنادی اصل. ارتباط نمایه توده بدن و تعداد گلبول های سفید، سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی، تهران، 1390
 25.  قنادی اصل. کارایی محدودیت خفیف کالری روی کاهش وزن افراد چاق، سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی، تهران، 1390
 26. قنادی اصل، مهدوی. Postpartum weight retention in overweight and obese women، دوازدهمین کنگره تغذیه ایران، اصفهان، 1391
 27. قنادی اصل. Comparison of gestational weight gain with IOM recommendations in overweight and obese women، دوازدهمین کنگره تغذیه ایران، اصفهان، 1391
 28. قنادی اصل، مهدوی، اصغری. Expected weight loss and its correlation with anthropometric and demographic characteristics among obese women، چهارمین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی، تهران، 1392
 29. قنادی اصل، مهدوی، اصغری. Correlation between stimulus control and processes of change for weight loss، چهارمین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی، تهران، 1392
 30. م. قنادی اصل، ف. قنادی اصل. تاثیر آموزش کوتاه مدت بر افزایش آگاهی بیماران دیابتی نوع دو، دومین کنگره ملی آموزش بیمار، تهران، 1392
 31. ف. قنادی اصل، م. قنادی اصل. Eating habits of young University students، همایش ملی میان وعده¬های غذایی، مشهد، 1393
 32. قنادی اصل، مهدوی، اصغری. Eating behaviors among obese women attending the nutrition clinic، اولین کنگره رضوی تغذیه بالینی، مشهد، 1393
 33. قنادی اصل، مهدوی، اصغری. Prevalence of insulin resistance among apparently healthy obese women attending the nutrition clinic ، دهمین کنگره بین المللی غدد، تهران، 1393
 34. ف. قنادی اصل، م. قنادی اصل. Effects of diet therapy on blood sugar in pregnant women with GDM، دهمین کنگره بین المللی غدد، تهران، 1393
 35. ف. قنادی اصل، م. قنادی اصل. Weight gain in nurses working on rotating shifts، دهمین کنگره بین المللی غدد، تهران، 1393
 36. قنادی اصل، مهدوی، اصغری. Assessment of decisional balance for weight loss in obese women ، International Iranian Academicians in Turkey, Ankara, 2015
 37. قنادی اصل، مهدوی، اصغری. Effects of balanced low calorie diet on reducing insulin resistance، اولین کنگره بین المللی تغذیه، تهران، 1393
 38. قنادی اصل، مهدوی. Low self-efficacy scores in negative emotions, food availability and positive activities subscales are associated with greater pros of weight loss،  پنجمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران، 1394
 39. قنادی اصل، مهدوی. Physical activity assessment in obese women attending the nutrition clinic،پنجمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران،1394
 40. قنادی اصل. Unrealistic weight loss expectation among women attending the nutrition clinic،سمینار بین المللی سلامت زنان،1395
 41. قنادی اصل. Needing to improve women’s eating habits،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران ،1395
 42. قنادی اصل. Emotional eating is associated with enhanced intake of sweet and high fat foods in obese women ، دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران ،1395
 43. قنادی اصل. Evaluate the pattern of dyslipidemia among apparently healthy obese women ، یازدهمین کنگره بین المللی اختلالات غدد درون ریز ،1395
 44. قنادی اصل. Prevalence of prediabetes, undiagnosed diabetes, and diabetes among Ardabil adults، یازدهمین کنگره بین المللی اختلالات غدد درون ریز ،1395
 45. قنادی اصل. Physical activity evaluation among adults with type 2 diabetes in Ardabil city، یازدهمین کنگره بین المللی اختلالات غدد درون ریز ،1395
 46. قنادی اصل. بررسی مصرف رژیمی مس، روی و سلنیوم در بیماران دیابتی نوع دو،پنجمین کنگره عناصر کمیاب ایران، 1395
 47. قنادی اصل. شیوع مصرف مکمل های غذایی- ورزشی در ورزشکاران پرورش اندام،دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، 1396 
 48. قنادی اصل. بررسی رفتارهای تغذیه ای ورزشکاران استقامتی در طی مسابقات ورزشی،دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، 1396 
 49. Ghannadiasl. Modifying micronutrient deficiencies using food-based interventions, 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture, 1396
 50. Ghannadiasl. The use of decisional balance in promoting weight loss in obese women, The 3rd international and 8th national congress on health education and promotion1396
 51. Ghannadiasl. Assessment of central obesity among apparently healthy women attending the nutrition clinic, 1st international NLRCS congress, 1396
 52. Ghannadiasl. Assessment of weight status among type 2 diabetic patients, Isfahan 4th International and 6th National Congress of Endocrine and Metabolism Updates, 1396
 53. قنادی اصل.. Assessing fat mass changes during individualized balanced low calorie diet ،سومین کنگره بین المللی جراحی چاقی و متابولیک، 1396 
 54. قنادی اصل. Factors associated with attrition in weight loss، سومین کنگره بین المللی جراحی چاقی و متابولیک، 1396 
 55. قنادی اصل.. Needing to food fortification in overcoming dietary fiber intake deficiency in type 2 diabetic patients، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران، 1397 
 56. قنادی اصل. Conventional functional food intake in type 2 diabetic patients، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران،1397 
 57. قنادی اصل. Effectiveness of balanced low calorie diet on weight loss in obese adolescents ، کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم، 1397
 58. قنادی اصل. Body fat distribution among metabolically healthy obese women ، کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم، 1397
 59. قنادی اصل.Study of weight gain among obese women during one-year period ، کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم، 1397
 60. Ghannadiasl. Assessing body shape index among metabolically healthy obese women, The 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress, 2018.
 61. Ghannadiasl. Assessing the six obesity index among metabolically healthy obese women referred to the nutrition clinic, The 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress, 2018.
 62. Ghannadiasl F, Ghannadiasl M. Assessment of attrition from diet therapy among obese women, The 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress, 2018.
 63. Ghannadiasl F, Ghannadiasl M. Lipid profile and insulin resistance among apparently healthy obese women, The 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress, 2018.
 64. قنادی اصل. Needing to moisture content control in market Elaeagnus Angustifolia L. powder in Ardabil، هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی، 1398
 65. قنادی اصل Needing to recommend physical activity for reduction of fat mass in obese women  ، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، 1398
 66. قنادی اصل، نورانی.  Comparison of ash content of Elaeagnus angustifolia powder supplied in grocery and nut shops، دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1398
 67. قنادی اصل، بردبار.  تعیین وضعیت آنتی اکسیدانها در مراجعین به کلینیک تغذیه، دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1398
 68. Ghannadiasl, Norani. The ash content of Elaeagnus angustifolia powder supplied in markets, 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 69. فتحی و قنادی اصل. تولید پنیر سفید فراسودمند با افزودن لیکوپن و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی، سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 1398
 70. قنادی اصل و بردبار. Enrichment of cereal flour as a proposed method to overcoming zinc deficiency، سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 1398
 71. قنادی اصل و نورانی. moisture content of Elaeagnus angustifolia powder supplied in grocery deficiency، سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 1398
 72. قنادی اصل و حسینی.. شیوع نارضایتی از تصویر بدنی در زنان جاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه، کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران، 1398
 73. قنادی اصل و حسینی. بررسی وزن ذهنی در زنان چاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه، کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران، 1398
 74. قنادی اصل و حسینی، بررسی دل مشغولی با وزن در زنان چاق مراجعه کننده به کلینیک تغذیه، کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران، 1398
 
:: ::