اعضا - نسرین اقبالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین اقبالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی: مبانی ریاضی- نظریه اعداد- آنالیز 1- آنالیز 2- آنالیز 3- هندسه دیفرانسیل موضعی- هندسه هذلولوی- توپولوژی- توابع مختلط- ریاضی عمومی 1و2و3.

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد: آنالیز حقیقی، آنالیز تابعی، آنالیز مختلط، نظریه عملگرها

دوره دکتری: جبرهای باناخ، جبرهای *C، فرایندهای تصادفی پیشرفته، آنالیز غیر خطی و کابرد آن.

:: ::