دانشگاه محقق اردبیلی
حسن اکبری - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک h.akbariuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل حسن اکبری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی معماری
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

 
برگشت به صفحه کارنامه علمی