اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
دوره آموزشی "مدیریت رفتار با مشتری (ارباب رجوع)" برای کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراب - تابستان 1386.
دوره آموزشی "مدیریت دانش سازمانی" برای 200 نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی، 1394
کارگاه آموزشی برای 300 نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد تحت عنوان" اصول بازاریابی و شیوه های جذب مشتری برای محصولات تولیدی مددجویان در بخش مشاغل خانگی"، 1396.
کارگاه آموزشی برای 250 نفر از کارکنان تحت حمایت کمیته امداد تحت عنوان" اصول بازاریابی و شیوه های جذب مشتری برای محصولات تولیدی مددجویان در طرح های اشتغال (صنفی و صنعتی)"، 1396.
 دوره آموزشی "بازاریابی و نقش آن برای شرکتهای خوشه صنعتی پلاستیک" در استان اردبیل، 1396.
کارگاه آموزشی "مفاهیم آمیخته بازاریابی، استراتژی بازاریابی و نقش آنها در شرکت های دانش بنیان" برای کارکنان و مدیران شرکت های مرکز رشد استان اردبیل، 1397.
کارگاه آموزشی "کلیات بازاریابی، طرح کسب و کار و برنامه تجاری سازی" برای کارکنان و مدیران شرکت های مرکز رشد استان اردبیل، 1397.
کارگاه آموزشی "مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت فروش" برای کارکنان و مدیران شرکت های مرکز رشد استان اردبیل، 1397.
 
:: ::