اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
 • ارائه­ی مدل ارزش ویژه برند مشتری­محور منطقه گردشگری سرعین، زینب محمودی، 1395.
 • مطالعه ظرفیت پذیرش اجتماعی در گردشگری عشایری در راستای توسعه پایدار (ایل قشقایی تیره هیبت لو )، لیدا علی نژاد، 1396.
 • تاثیر کیفیت خدمات فروشگاههای اینترنتی بر رفتار خرید مصرف کنندگان:نقش رضایت، نگرش و قصد خرید اینترنتی، نسیم نوروزی، 1396.
 • مطالعه تأثیر نوآوری برند و هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند: نقش میانجی اعتماد برند، ارزش اجتماعی برند و کیفیت ادراک شده برند، شقایق کرمیان، 1396.
 • نقش بازاریابی رابطه­مند بر عملکرد فروش بیمه­های عمر شرکت بیمه آسیا در شهر اردبیل، جهانبخش رضایی، 1396.
 • بررسی تاثیر بازداری/فعال سازی رفتاری و کنترل هیجانی بر اعتیاد به خرید اینترنتی در بین دانشجویان پیام نور مشگین شهر، خدیجه اسدالهی، 1396.
 • مطالعه رابطه بازاریابی اجتماعی با ترجیح برند، قصد خرید و وفاداری برند (در بین بانوان استفاده­کننده از مواد شوینده در شهر اردبیل)، خدیجه محمدی، 1396.
 • تاثیر بازاریابی رابطه­مند بر عملکرد داروخانه­ها در اردبیل (نقش میانجی رضایت، وفاداری، مزیت رقابتی)، حمیده بلندی، 1396.
 • مطالعه تأثیر بازاریابی‌داخلی بر خلاقیت سازمانی: نقش میانجی اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی)، سولماز عباس یار، 1396.
 • بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری و عوامل موثر بر آن بر ارزش ویژه برند کارمند محور(مورد مطالعه کارکنان بانک صادرات شهرستان اردبیل)، زینب عظیمی، 1396.
 • مطالعه عملکرد قانون اعطایی معافیت مالیاتی به مناطق آزاد، مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند، علی ابتهاج، 1396.
 • بررسی تاثیر رشد شرکت و ساختار مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، علی عبدالله زاده، 1396.
 • بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ارزش ویژه برند کارمند محور (مورد مطالعه: پست بانک استان آذربایجان شرقی)، رضا جستانی، 1396.
 • نقش ریسک ادراک شده، رضایت، شهرت و اعتماد در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتریان شعب بانک تجارت شهر اردبیل، فاطمه حاتم زاده، 1397.
 • شناسایی و اولویت­­بندی عوامل موثر بر توسعه شرکت­های تعاونی(مورد مطالعه شرکت­های تعاونی روستایی شهرستان سراب)، حامد طریقت مهربانی، 1397.
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات تراکتور به روش MADM، مورد مطالعه: شرکت تراکتورسازی تبریز، فاطمه ثباتی، 1397.
 • تاثیر طراحی خرده­فروشی بر نگرش و وفاداری به برند خرده­فروشی(مطالعه موردی:فروشگاه جانبو تبریز، بهاره شکاری، 1397.
 • تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر ادراک سبز و رفتار سبز مصرف کننده: نقش تعدیل گر ویژگی های شخصی، خدیجه میرزایی، 1397.
 • شناسایی راهکارهای بهبود کیفیت خدمات هتلداری بر اساس مدل گسترش عملکرد کیفیت ) مورد مطالعه :مقصد گردشگری  سرعین( ، شاپور دانش پژوه، 1397.
 • مقایسه روش های شبکه عصبی موجک فازی و منطق موجک فازی در پیش بینی قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، رعنا محمدیان، 1397.
 • شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر افزایش مدتاقامت گردشگران عبوری شهرستان سراب، رقیه فقیهی، 1397.
 • ...
:: ::