اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
  • بررسی و تحلیل رفتار گردشگران در رابطه با غذا (خوراک) سنتی، فهیمه حاجی حیدری، 1395.
  • شناسایی عوامل موثر بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره­های غذا در استان گیلان، معصومه محمد تبار، 1395.
  • بررسی عوامل موثر بر خرید کالاهای داخلی در ایران: رویکرد مبتنی بر ملی‌گرایی، علی فتحی، 1395.
  • نقش شخصیت تلویزیونی مصرف کنندگان و تعامل با مخاطبان در رفتار خرید تلویزیونی (مطالعه-ی موردی شهر اردبیل)، پریسا رشادت نیا، 1396.
  • بررسی عوامل موثر بر رفتار شکایت آمیز مشتریان (مطالعه موردی فرودگاه اردبیل)، الناز شاهرودی، 1396.
  • < dir="RTL" > استراتژي مديريت ريسك بر عملكرد توسعه محصولات جديد (مطالعه موردي: صنعت بانكداري در اردبيل)، رقیه محمدی، 1396.
  • ...
:: ::