اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
- Developing a model for selecting advertising strategy: the effect of organization and industry characteristics on selecting advertising strategies, cahiers des sciences naturelles, 2014.
- Advertising strategy: a theoretical model for selecting advertising strategy, ISC Journal name: spectrum; a journal of multidisciplinaryresearch,2014.
- Advertising strategy: the relationship between advertising strategy selecting and characteristics of organization and industry , Asian journal of research in marketing, 2014.
- The effect of behavioural inhibition/activation and neuroticism on the development of positive and negative word of mouth advertising, journal of organizational behavior research, in press.
- نقش شاخص‏های کلان سلامت در کارایی مدیریت بهداشت و سلامت روستایی استان‏های کشور، مدیریت اطلاعات سلامت، 1393.
- ارزیابی انتخاب رسانه تبلیغاتی مبتنی بر رفتار مصرف کنندگان، دو فصل نامه علمی پژوهشی مجله جهانی رسانه، دانشگاه تهران، 1393.
- ارائه استراتژی منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تمرکز بر استراتژی های جذب و حفظ مربیان و بازیکنان و اولویت بندی آن بر اساس دیدگاه هواداران، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1395.
- ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین، گردشگری و توسعه، 1396.
- تحلیل همبستگی همه جانبه ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور مقصد گردشگری سرعین، مطالعات مدیریت گردشگری، 1397.
- مقایسه روش‌های شبکه عصبی فازی با شبکه عصبی موجک فازی در پیش بینی قیمت سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 1397.
- رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعدیلگر رشد شرکت و ساختار مالکیت، چشم انداز مدیریت مالی، پذیرفته شده برای چاپ.
- شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی با استفاده از رویکرد تئوری داده­بنیاد، مدیریت بهداشت و درمان، پذیرفته شده برای چاپ.
- واکاوی مطالعات گردشگری ایران از بعد موضوعی و روش شناختی و ترسیم آینده مطالعات پژوهشی، گردشگری و توسعه، پذیرفته شده برای چاپ.
:: ::