اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مقطع شهرستان محل تحصیل دبیرستان/دانشگاه محل تحصیل سال شروع سال پایان
دیپلم سراب دبیرستان نمونه دولتی سراب 1377 1381
کارشناسی یزد دانشگاه یزد 1381 1384
کارشناسی ارشد تهران دانشگاه تربیت مدرس 1385 1388
دکترا تهران دانشگاه تربیت مدرس 1388 1393

 
:: ::