اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
- A study of motivation affecting on domestic tourists attendance in local food festivals in the Gilan province, international conference on modern approach in humanities, Tehran, Iran, 2016.
- Study of the effect of demographic factors on the tourists behavior in choose of the traditional food, international conference on modern approach in humanities, 2016, Tehran, Iran, 2016.
- Study of the tourist behavior in relation to the traditional food with an emphasis on the theory of reasoned action, international conference on modern approach in humanities, Tehran, Iran, 2016.
- ارائه مدل تصویر برند منطقه گردشگری ، دومین همایش بین المللی گردشگری پایدار ، سرعین، 1394.
- بررسی اثر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نوآوری در کسب و کار ،رشت، 1395.
- بررسی اثر کیفیت ادراک شده بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نوآوری در کسب و کار ،رشت، 1395.
 • بررسی اثر عوامل جمعیت شناختی بر رفتار گردشگران در انتخاب خوراک سنتی، سومین همایش بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، تهران، 1395.
 • بررسی رفتار گردشگر در رابطه با خوراک سنتی با تاکید بر نظریه اقدام منطقی شده، سومین همایش بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، تهران، 1395.
 • بررسی تاثیر رضایت و وفاداری بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره های غذای محلی در استان گیلان، سومین همایش بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، تهران، 1395.
 • بررسی تاثیر انگیزه بر حضور گردشگران داخلی در جشنواره های غذای محلی در استان گیلان، تهران، 1395.
 • بررسی میزان ظرفیت پذیرش اجتماعی در گردشگری عشایر (نمونه موردی: تیره هیبت لو، عشایر قشقایی استان فارس)، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، 1396.
 • رابطه ابعاد کیفیت خدمات آنلاین با رضایت مصرف کننده، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، 1396.
 • بررسی تاثیر اشتغال بر توسعه پایدار گردشگری عشایری (نمونه موردی: تیره هیبت لو، عشایر قشقایی استان فارس)، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، 1396.
 • ملی گرایی مصرف کننده و حمایت از کالاهای داخلی؛ مفاهیم ابزارها و کاربردها، همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بروجرد، 1396.
 • بررسی عوامل موثر بر خرید کالاهای داخلی با تاکید بر ایران، همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بروجرد، 1396.
 • نقش معافیت مالیاتی در توسعه کسب و کار، اشتغال زایی مولد، توسعه صادرات کالاهای تولیدی و افزایش سطح ارزش افزوده اقتصادی مناطق آزاد، سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، قم، 1396.
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریتی اساسی موثر بر جذابیت سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش ها و راه حل ها، سمنان، 1397.
:: ::