دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اصغر امانی داشلجه - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a.amaniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=en&sid=1&mod=scv&cv=1193
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/asghar-amani-5578b8177/
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Asghar_Amani_Dashlejeh
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=P_xY35kAAAAJ&hl=en&authuser=1
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0002-0521-8119
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر اصغر امانی داشلجه
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران - گروه آموزشی مهندسی عمران - گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی عمران از دانشگاه محقق اردبیلی (1384)
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- سازه از دانشگاه علم و صنعت ایران (1387)
دکتری: مهندسی عمران- سازه از دانشگاه تربیت مدرس (1393)
آشنایی با زبان
انگلیسی
آذری
فارسی
سوابق شغلی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 
علایق تحقیقاتی
-پری دینامیک
- میدان فازی
- تحلیل ایزوژئومتریک
- سازه های بتن آرمه مقاوم شده با FRP
- سازه های پیش تنیده
- تیرهای عمیق
دوره‌های تدریس شده
سازه های بتن مسلح، کاربرد نرم افزار مهندسی عمران، تحلیل سازه ها، مقاومت مصالح، بارگذاری، اصول مهندسی پل، مکانیک شکست، طراحی سازه های پیش تنیده، ریاضیات عالی مهندسی
کارگاه‌های تدریس شده
کارگاه آموزشی روش تحقیق
طرح‌های تحقیقاتی
1- اصغر امانی داشلجه، 1397، " بررسی چند فیزیکی اعضای محوری با استفاده از روش پری دینامیک"، دانشگاه محقق اردبیلی
2- اصغر امانی داشلجه، 1395، "ارزیابی ضوابط ارائه شده برای تیرهای عمیق بتن مسلح در آیین نامه بتن ایران"، دانشگاه محقق اردبیلی
3- ناصرالدین شاهبازی، اصغر امانی داشلجه، 1386، " برآورد درصد گیرداری اتصالات فولادی و بررسی اثر آن در نیروی Uplift ستونهای منتهی به بادبند"، دانشگاه محقق اردبیلی
دانشجویان تحت راهنمایی
دانشجویان در حال تحصیل به همراه عناوین کار پژوهشی:

- خانم نرگس زارع (مطالعه مدلسازی پری دینامیک بتن)
- آقای علیرضا ساعدی (بررسی عدی رفتار دالهای پیش تنیده دارای بازشو)
- آقای رضا پرویزی (مدلسازی پری دینامیک کامپوزیتها)
- آقای عارف رحمانی پور (مدلسازی فیس فیلد خرابی بتن)
- آقای احسان دبیری (تحلیل ایزوژئومتریک تیرهای برنولی و تیموشنکو)
- حسین قلی پور (مدل سازی شکست بتن به روش پری دینامیک)
- آرش آذرآبادی (تحلیل ایزوژئومتریک ستون­های جدار نازک دارای ناکاملی)
- حنیف نادم (
مدلسازی شکست در مصالح اف جی ام به روش فیس فیلد)


دانشجویان فارغ التحصیل به همراه عناوین کار پژوهشی:

- خانم مریم مرادی (مقایسه رفتار تیرهای بتن مسلح معمولی با تیرهای مسلح شده به میلگرد FRP)
- خانم ندا هاشمی ( مدلسازی عددی تیرهای عمیق تقویت شده با FRP)
- آقای کیسان حقیقت شعار (ارائه مدل تحلیلی برای تیرهای عمیق پیش تنیده پیش کشیده)
مقالات چاپ شده
 1. Arabzadeh, A., Yang, T.Y., Hizaji, R., and Amani Dashlejeh, A., (2021), "Experimental study of fixed-ended RC deep beams under cyclic and monotonic loading", Canadian Journal of Civil Engineering. (online) (https://doi.org/10.1139/cjce-2020-0779)
 2. Yang, T.Y., Amani Dashlejeh, A., Arabzadeh, A., Hizaji, R., 2020, "New Model for Prediction of Ultimate Load of Prestressed RC Deep Beams", Structures Journal, Vol. 23, pp. 509-517. (https://doi.org/10.1016/j.istruc.2019.12.014)
 3. Amani Dashlejeh, A. and Arabzadeh, A., 2019, "Experimental and analytical study on reinforced concrete deep beams", International Journal of Structural Engineering. Vol. 10, No. 1, pp. 1-24.(https://10.1504/IJSTRUCTE.2019.101408).
 4. Shahbazi, N., Tariverdilo, S. and Amani Dashlejeh, A., 2019,  "Effects of Radial Imperfection on the Load Capacity of Round HSS Columns", International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, Vol. 32, No. 1, pp.  36-45 (https://doi.org/10.5829/ije.2019.32.01a.05).
 5. Amani Dashlejeh, A., 2019, "Isogeometric analysis of coupled thermo-elastodynamic problems under cyclic thermal shock", Frontiers of Structural and Civil Engineering, Vol. 13, No. 2, pp. 397-405 (https://doi.org/10.1007/s11709-018-0473-7)
 6. Shahidzadeh, M.S., Amani Dashlejeh, A., and Motaghed, S., 2011, “FRP-Hoop Relation in Circular Column to Make an Equal Confinement.” , Journal of Applied Sciences, V. 11, No. 5, pp. 778-787.(https://doi.org/10.3923/jas.2011.778.787)
 1. دبیری، ا.، امانی داشلجه، ا.، شاهبازی، ن.، 1399، "بررسی ارتعاش سیستم های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک"، نشریه مهندسی سازه و ساخت (پذیرفته شده جهت چاپ)
 2. امانی داشلجه، ا.، صادق مغانلو، ف.، 1397، "بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک"، نشریه مهندسی سازه و ساخت (آنلاین)
 3. عربزاده، ا.، امانی داشلجه، ا.، محمودزاده کنی، ا.، اینانلو، س.، 1395، " بررسی اثر FRP بر تیرهای عمیق بتن­ مسلح"، مجله عمران فردوسی مشهد، سال بیست و هفتم، شماره 2، صفحه 1 تا 16
 4. عربزاده، ا.، امانی داشلجه، ا.، محمودزاده کنی، ا.، 1394، "بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح پیش تنیده و مقاوم شده با CFRP"، مجله  عمران مدرس، دوره پاتزدهم، تابستان 1394، صفحه 107 تا 116
مقالات ارایه شده
 1. حقیقت شعار اصل، ک.، امانی داشلجه، ا.، 1398، "بررسی اثر نسبت دهانه به ارتفاع و درجه پیش تنیدگی در ظرفیت باربری نهایی تیرهای عمیق پیش تنیده"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، 5 و 6 تیرماه 1398، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 2. حقیقت شعار اصل، ک.، امانی داشلجه، ا.، 1398، "مطالعه تاثیر مقاومت بتن و زاویه کابل بر ظرفیت باربری نهایی تیرهای عمیق پیش تنیده"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، 5 و 6 تیرماه 1398، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 3. امانی داشلجه، ا.، شاکری، ک.، مرادی چناری، م.، 1395، "بررسی تأثیر قطر میلگرد بر رفتار تیرهای بتنی مسلح شده به فولاد وGFRP  "، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 4. امانی داشلجه، ا.، شاکری، ک.، هاشمی، ن.، 1395، "  بررسی پارامترهای مؤثر در رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلحچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 5. شاکری، ک.، امانی داشلجه، ا.،  مرادی چناری، م.، 1395، "مقایسه تاثیر مقاومت بتن بر رفتار تیرهای مسلح شده با آرماتور وGFRP،" چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 6. شاکری، ک.، امانی داشلجه، ا.،  هاشمی، ن.، 1395، "بررسی تأثیر ضخامت لایه­ های CFRP بر رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح ،" چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 7. امانی داشلجه، ا.، 1394، " بررسی ظرفیت خمشی تیرهای عمیق بتن مسلح"، دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، ارومیه
 8. امانی داشلجه، ا.، یونسی سینکی، ع.، هیزجی، ر.، 1394، " مقایسه دوره تناوب بدست آمده از آیین نامه 2800 با سایر آیین نامه ها"، اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران
 9. برخورداری، م.ع.، قدرتی امیری، غ.، امانی داشلجه، ا.، 1387، "تعیین FRP معادل خاموت برای ایجاد محصورکنندگی یکسان در پایه پل"، سومین کنفرانس بین المللی پل، خرداد 1387، دانشگاه امیرکبیر
 10. برخورداری، م.ع.، قدرتی امیری، غ.، امانی داشلجه، ا.، 1387، "مقایسه اثرات محصورکنندگی ناشی از الیاف پلیمری کربنی (FRP) و خاموت در پایه های دایروی پل"، سومین کنفرانس بین المللی پل، خرداد 1387، دانشگاه امیرکبیر
 11. برخورداری، م.ع.، امانی داشلجه، ا.، 1387، " مقاوم­سازی لرزه­ای پایه پلها با استفاده از الیاف پلیمری FRP"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ اردیبهشت 1387، دانشگاه تهران
 12. شاهبازی، ن.، برخورداری، م.ع.، امانی داشلجه، ا.، 1387، "برآورد درصدگیرداری اتصالات فولادی و بررسی اثر آن درنیروی Uplift ستونهای منتهی به بادبند"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ اردیبهشت 1387، دانشگاه تهران
 13. برخورداری، م.ع.، امانی داشلجه، ا.، 1386،" بررسی آسیبهای ایجاد شده در پلها در زلزله های اخیر"، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، دیماه 1386، دانشگاه تهران
داوری در کنفرانس‌ها
- یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران- شیراز- ایران- 1398
فعالیت های اجرایی
نماینده دانشگاه در شورای فنی استان
داوری مقالات در مجلات علمی
مجله ACI آمریکا از سال 2012
مجله عمران شریف
مجله مهندسی سازه و ساخت
مجله مهندسی عمران مدرس
مجله تحقیقات بتن
Modern Applied Science
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
International Journal of Engineering
مجله مدلسازی در مهندسی
Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
برگشت به صفحه کارنامه علمی