دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حسین محب الدینی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک h.mohebodiniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر حسین محب الدینی
آخرین رشته تحصیلى علوم دامی-تغذیه طیور-زنبور عسل
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اطلاعات شغلی
محل خدمت علوم و مهندسی صنایع غذایی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار داخلی 5156
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
توصیف مختصر
 
نام:  حسین          
 
نام خانوادگي: محب الدینی
 
تلفن همراه: 09144559954 
نشاني محل کار : عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رشته: تغذیه طیور (انجام رساله در زمینه تغذیه زنبور عسل)
 
 تعداد مقالات علمی پژوهشی و (ISI): 14
تعدادمقالات علمی -ترویجی:2
تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها: 12
تعداد طرح های پژوهشی: 4
تدوین استاندارد:3
 
سوابق تحصیلی

کارشناسی : مهندسی علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد: تغذیه دام دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان

دکتری: تغذیه طیور (انجام رساله در زمینه تغذیه زنبورعسل) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 --فرصت مطالعاتی: موسسه تحقیقاتی پرورش و اصلاح نژاد زنبورعسل----آلمان (برلین)

آشنایی با زبان
انگلیسی
مهارت‌های حرفه‌ای
- پرورش عملی طیور
- پرورش عملی زنبور عسل
- تلقیح مصنوعی زنبور عسل
 
سوابق شغلی
گواهي مي‌شود
      جناب آقاي حسين محب الديني از مدرسين طرح سربازي گروه علوم دامي و صنايع غذايي از نيمسال دوم تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ تا پايان نيمسال اول۹۷ به شرح زير با اين دانشگاه همکاري داشته اند
اين گواهي بنا به درخواست نامبرده صادر شده و ارزش ديگري ندارد.
علایق تحقیقاتی
تحقیقات در زمینه تغذیه طیور و زنبور عسل
دوره‌های تدریس شده
رديف نيمسال تحصيلي نام درس مقطع درس تعداد واحد تعداد گروه
1 ۳۹۳۲ پرورش زنبور عسل كارشناسي ۳ ۲
2 ۳۹۳۲ آشنايي با دامپروري ايران كارشناسي ۲ ۱
3 ۳۹۳۲ جوجه كشي كارشناسي ۲ ۲
4 ۳۹۳۲ عمليات كشاورزي كارشناسي ۳ ۱
5 ۳۹۴۱ زنبورداري كارشناسي ۲ ۲
6 ۳۹۴۱ تشريح وفيزيولوژي دام كارشناسي ۳ ۱
7 ۳۹۴۱ عوامل محيطي و تنش كارشناسي ۲ ۱
8 ۳۹۴۱ پرورش زنبور عسل كارشناسي ۳ ۱
9 ۳۹۴۱ كارآموزي كارشناسي ۲ ۱
10 ۳۹۴۱ سمينار علوم دامي كارشناسي ۱ ۱
11 ۳۹۴۲ تشريح وفيزيولوژي دام كارشناسي ۳ ۲
12 ۳۹۴۲ عوامل محيطي و تنش كارشناسي ۲ ۱
13 ۳۹۴۲ جوجه كشي كارشناسي ۲ ۲
14 ۳۹۴۲ فيزيولوژي پرندگان ارشد ۲ ۱
15 ۳۹۴۲ عمليات كشاورزي كارشناسي ۳ ۱
16 ۳۹۴۲ كارآموزي كارشناسي ۲ ۱
17 ۳۹۴۲ سمينار علوم دامي كارشناسي ۱ ۱
18 ۳۹۵۱ بهداشت دام وطيور كارشناسي ۲ ۲
19 ۳۹۵۱ بيماريهاي دام وطيور كارشناسي ۲ ۲
20 ۳۹۵۱ عوامل محيطي و تنش كارشناسي ۲ ۱
21 ۳۹۵۱ پرورش زنبور عسل كارشناسي ۳ ۲
22 ۳۹۵۱ كارآموزي كارشناسي ۲ ۱
23 ۳۹۵۱ سمينار علوم دامي كارشناسي ۱ ۱
24 ۳۹۵۲ جانورشناسي كارشناسي ۳ ۲
رديف نيمسال تحصيلي نام درس مقطع درس تعداد واحد تعداد گروه
25 ۳۹۵۲ بيماريهاي دام وطيور كارشناسي ۲ ۱
26 ۳۹۵۲ تشريح وفيزيولوژي دام كارشناسي ۳ ۳
27 ۳۹۵۲ جوجه كشي كارشناسي ۲ ۱
28 ۳۹۵۲ كارآموزي كارشناسي ۲ ۱
29 ۳۹۵۲ سمينار علوم دامي كارشناسي ۱ ۱
30 ۳۹۶۱ بهداشت دام وطيور كارشناسي ۲ ۱
31 ۳۹۶۱ بيماريهاي دام وطيور كارشناسي ۲ ۲
32 ۳۹۶۱ پرورش زنبور عسل كارشناسي ۳ ۲
33 ۳۹۶۱ جوجه كشي كارشناسي ۲ ۲
34 ۳۹۶۲ تشريح وفيزيولوژي دام كارشناسي ۳ ۲
35 ۳۹۶۲ پرورش گوسفند كارشناسي ۳ ۱
36 ۳۹۶۲ مباني ايمني شناسي ارشد ۲ ۱
37 ۳۹۶۲ عمليات كشاورزي كارشناسي ۳ ۱
38 ۳۹۶۲ كارآموزي كارشناسي ۲ ۱
39 ۳۹۷۱ بيماريهاي دام وطيور كارشناسي ۲ ۲
40 ۳۹۷۱ فيزيولوژي توليد مثل كارشناسي ۳ ۱
41 ۳۹۷۱ بهداشت و بيماريهاي دام و طيور كارشناسي ۳ ۱
42 ۳۹۷۱ اصول كالبدشناسي و فيزيولوژي كارشناسي ۴ ۲
طرح‌های تحقیقاتی
 1. بهروز دستار (مجری طرح)، محمود شمس شرق، سعید زره­داران و حسین محب الدینی (همکاران طرح). بررسی صفات تولیدی و شیوع آسیت در جوجه­های گوشتی در پاسخ به کاهش مدت دسترسی روزانه جیره آغازین.
   
 2. بهروز دستار (مجری طرح)، محمود شمس شرق و حسین محب الدینی (همکاران طرح). تأثیر محدودیت غذایی بر عملکرد جوجه­های گوشتی
 3. حسین محب الدینی (مجری طرح) .اثر هیدرولیز آنزیمی پروتئین گرده بر آمینواسیدهای آزاد و مقایسه آن با ژله رویال.
 4. حسین محب الدینی (مجری طرح). اثر کنجاله سویای تخمیری، مکمل پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و فراسنجه­های خون جوجه­های گوشتی چالش یافته با سالمونلا تیفی موریوم.
دانشجویان تحت راهنمایی
فوق لیسانس: 4
دکتری:1
دانشجویان تحت مشاوره
فوق لیسانس: 4
دکتری: 1
مقالات چاپ شده
 1. Hossein Mohebodini, B. Dastar, M. Shams Shargh and S. Zerehdaran. 2009. The Comparison of Early Feed Restriction and Meal Feeding on Performance Carcass Characteristics and Blood Constituents of Broiler Chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(10):2069-2074.
   
 2. Hossein MOHEBODINI, Gholamhossein TAHMASBI, Behrouz DASTAR, Yousef JAFARI AHANGARI, Saeed ZEREHDARAN. 2013. EFFECT OF DIETARY THIAMINE ON GROWTH OF THE IRANIAN HONEY BEE COLONIES (Apis mellifera meda) IN DIFFERENT SEASONS. Agriculture & Forestry. 59(3):119-126.
   
 3. Hossein MOHEBODINI. 2017. EFFECTS OF DIFFERENT FEED RESTRICTION REGIMES ON PERFORMANCE AND ASCITES DEVELOPMENT IN BROILER CHICKENS. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology. 5 (4): 14-16.
 4. حسین محب الدینی، بهروز دستار، محمود شمس شرق و سعید زره داران. 1393. اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده­ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 104، ص 146-135.
 5. حسین محب الدینی، غلامحسین طهماسبی، بهروز دستار و یوسف جعفری آهنگری. 1394. اثر تغذیه تیامین بر رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال زنبورهای عسل ایرانی (Apis mellifera meda). نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).شماره 110، 212-203.
 6. رضا سید شریفی، سهیلا نورمحمدی، حسین محب الدینی، آزاده بوستان و جمال سیف دواتی. 1396. بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید. نشريه پژوهش در نشخواركنندگان.جلد 5 شماره 1 ص 62-45.
 7. بهروز دستار، محمود شمس شرق، سعید زره داران و حسین محب الدینی. 1392. بررسي عملكرد و شيوع آسيت در جوجه­هاي گوشتي در پاسخ به برنامه­هاي محدوديت غذايي و تغذيه وعده­اي. نشريه پژوهش­هاي علوم دامي ايران. جلد 5، شماره 4، ص 268- 274.
 8. بهروز دستار، محمود شمس شرق و حسین محب الدینی. 1393. تاثیر روش­های مختلف اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. نشریه پژوهش­هاي علوم دامی. جلد 24، شماره 2، ص 118-109.
 9. مهناز احمدی همدانی، یوسف جعفری آهنگری، محمود احمدی همدانی، حسین محب الدینی.1390. بررسی کیفیت اسپرم قوچ زل در گامه­های مختلف سرد سازی. مجله پژوهش­های دام­های بومی. جلد 1، شماره 1، ص 42-32.
 10. حسين محب الديني، بهروز دستار ، محمود شمس شرق و سعيد زره داران. 1389. بررسي اثر شدت محدوديت خوراك و تغذيه وعده­اي بر وزن بدن و بازدهي استفاده از انرژي و پروتئين در جوجه­هاي گوشتي. مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستان. شماره 1، ص 111-101.
 11. حسین محب­الدینی، عاطفه مقصودلو و غلامحسین طهماسبی. 1395. ژله رویال به عنوان فرآورده فراسودمند برای انسان. علوم فنون زنبور عسل. شماره 12، ص 26-18.
مقالات در دست چاپ
 1. A. Maqsoudlou, A. Sadeghi Mahoonak, L. Mora, H. Mohebodini, F. Toldrá, M. Ghorbani. 2018.  Peptide identification in alcalase hydrolysated pollen and comparison of its bioactivity with royal jelly. Food Research International.
  Available online 11 September 2018.
 2. Galil HEIDARI, Jamal SEIFDAVATI, Hossein MOHEBODINI, Reza SEYED SHARIFI, Hossein ABDI BENEMAR. 2018. Effect of Nano Zinc Oxide on Post-Thaw Variables and Oxidative Status of Moghani Ram Semen. Kafkas Univ Vet Fak Derg. Article ID: KVFD-2018-20349 Received: 12.06.2018 Accepted: 06.10.2018 Published Online: 06.10.2018.
 3. حسین محب الدینی، عاطفه مقصودلو، غلامحسین طهماسبی و بهروز دستار. 1397.تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی­های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین. مجله علمی-پژوهشی زیست جانوری.  (پذیرش شده برای چاپ)
 4. رضا سیدشریفی، حسین محب­الدینی، سهیلا بایزیدی آذر، نعمت هدایت ایوریق و جمال سیف­دواتی. 1397. اثرات تلقیح مصنوعی و جفت­گیری طبیعی بر عملکرد کلنی­های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.). مجله علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری. (پذیرش شده برای چاپ).
مقالات ارایه شده
 1. Hossein mohebodini. Zeolite as a feed additive in broiler chickens diets. 1st Iran International Zeolite Conference (IIZC, 08). April 29-May 1, 2008. Tehran-Iran.
   
 2. H. Mohebodini, B. Dastar, M. Shams Shargh and S. Zerehdaran. Effect of quantitative feed restriction and meal feeding on the performance and ascites in broilers raised at low ambient temperature. World Veterinary Poultry Association (Wvpac) 2013 - 19th - 23rd August 2013 - Nantes (France).
   
 3. Hossein MOHEBODINI, Behrouz DASTAR, Gholamhossein TAHMASBI, Yousef JAFARI AHANGARI, Saeed ZEREHDARAN. 2015. Impact of thiamine nutrition on hypopharyngeal glands development in Iranian honey bees (Apis mellifera meda). 6th International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”.
 
 
مقالات چاپ شده در همایش­های داخلی
 1. حسین محب الدینی، صمد بدبدک و مهدی قره­خانی. استفاده از تفاله گوجه فرنگي در تغذيه دام و طيور. اولين كنگره ملي فناوري توليد و فرآوري گوجه فرنگي. 23-24 بهمن ماه 1387.مشهد-تهران.
 2. حسین محب الدینی، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، یوسف جعفری آهنگری و سعید زره­داران. اثر تغذیه تیامین روی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda). هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل ایران. 9 و 10 بهمن ماه 1392، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج-ایران.
 3. بهروز دستار، محمود شمس شرق، سعید زره داران و حسین محب الدینی. تأثیر محدودیت غذایی در سن 7 تا 14 روزگی بر عملکرد جوجه­های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان.3-5 دی ماه 1387-گرگان-ایران.
 4. حسین محب الدینی. تأثیر روش­های مختلف محدودیت غذایی بر وزن بدن و شیوع آسیت در جوجه­های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان.3-5 دی ماه 1387-گرگان-ایران.
 5. حسین محب الدینی. بررسی اثر شدت محدودیت خوراک و تغذیه وعده­ای بر وزن بدن و راندمان استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه­های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان.3-5 دی ماه 1387-گرگان-ایران.
 6. عباس جاویدی­فیروز، یوسف جعفری آهنگری، نورمحمد تربتی­نژاد، سیدرضا هاشمی و حسین محب الدینی. بررسی اثر تفاله لیموترش (Citrus Limon) بر لیپیدها و شیلومیکرون­های سرم خون مرغان وازده تخم­گذار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان-شهریور1391، اصفهان-ایران.
 7. عباس جاویدی­فیروز، یوسف جعفری آهنگری، نورمحمد تربتی­نژاد، سیدرضا هاشمی و حسین محب الدینی. بررسی اثر تفاله لیموترش (Citrus Limon) بر کیفیت گوشت مرغان وازده تخم­گذار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان-شهریور1391، اصفهان-ایران.
 8. حسین محب الدینی ، بهروز دستار  و محمود شمس شرق. اثر محدودیت غذایی کمی و تغذیه وعده ای بر عملکرد جوجه­های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور مهر ماه 1387. مشهد-ایران.
حسین محب الدینی، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، یوسف جعفری آهنگری و سعید زره­داران. اثر تیامین تغذیه­ای روی تخم­گذاری ملکه در کلنی­های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda) در فصول مختلف سال. هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل ایران. 9 و 10 بهمن ماه 1392، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج-ایران.
داوری در کنفرانس‌ها
 • عضو کمیته بررسی مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل ایران
 • عضوکمیته داوران همایش دام و طیور گلستان 
فعالیت های اجرایی
 • رئیس کارگروه تخصصی عسل و فرآورده­های آن در استان اردبیل
 • مشاور انجمن علمی علوم دامی در دانشگاه محقق اردبیلی
گزارش های علمی - تخصصی
 1. ژله رویال-ویژگی­ها. استاندارد ملی ایران-18385، چاپ اول 1393.
 2. گرده گل-ویژگی­ها. استاندارد ملی ایران-17516، چاپ اول 1392.
 3. زهر زنبورعسل-ویژگی­ها. استاندارد ملی ایران- 19049 چاپ اول 1393.
داوری مقالات در مجلات علمی
شماره عنوان مقاله
۱ بررسی تأثیر زرده‌های تخم پرندگان مختلف در رقیق‌کننده تریس بر کیفیت منی قوچ عربی در شرایط مایع
۲ اثر دز و زمان استفاده از eCG روی عملکرد توليد مثلی گوسفند کردی در طول فصل توليد مثلی
۳ ترکیبات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ژل رویال
۴ تأثیر تغذیه سطوح مختلف نشاسته بر پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل
۵ رشد غدد شیری و فاکتورهای مؤثر بر فعالیت آن در زنبورهای کارگر
۶ تأثیر مکمل پروتئینی به عنوان جایگزینی گرده گل بر میزان جمعیت و رشد نوزادان کلنی زنبور عسل
۷ اثرات سطوح مختلف ويتامين E بر صفات عملكردي و توليد مثلي كلني هاي زنبور عسل ايراني
۸ بررسی ميزان فلزات سنگين سرب و قلع در عسل های تصفيه شده ٬ تصفيه نشده و موم دار در استان
۹ بررسي گياهان گلدار و ميزان فعاليت زنبورعسل روي آنها در غرب استان اصفهان
۱۰ خواص بره موم
۱۱ اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی
۱۲ بررسی اثر تریپتوفان بر روی خصوصیات رفتاری و عملکردی کلنی های زنبور عسل ایرانی ( Apis mellifera meda L.)
۱۳ بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین گرده زنبور عسل توسط آنزیم گوارشی تریپسین، و مقایسه آن با ژله رویال
۱۴ بهینه سازی تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی گرده زنبور عسل با آلکالاز و مقایسه با ژله رویال
۱۵ بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین گرده زنبور عسل توسط آنزیم گوارشی پپسین بر اساس ویژگی های ضد اکسایشی آن ها و بازدارندگی آنزیم ACE و مقایسه آن با ژله رویال
۱۶ مقایسه کارآیی دو روش کلوآک برد و 24 ساعته برای تولید ژله رویال و تاثیر آن بر اقتصاد زنبورستان
۱۷ بررسی اثر سطوح کاهشی پروبیوتیک بیوپل بر اساس سن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی
۱۸ اثرات تغذیه ای عصاره های گیاهی شیرین بیان و بابونه روی تغییرات پروتئینی همولنف زنبور عسل
۱۹ COXI تجزیه و تحلیل توالی ناحیه برای شناسایی و تمایز بین سه نژاد بز نجدي، عدني و مرخز ایران
20 تاثیر سطوح مختلف نیاسین بر میزان تخم گذاری ملکه، ناحیه پرورش نوزادان،جمعیت زنبوران بالغ و وزن لاشه، زنبوران کارگرکلنی های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera medaM.) در فصل بهار
برگشت به صفحه کارنامه علمی