اعضا - حسین محب الدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین محب الدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. Hossein Mohebodini, B. Dastar, M. Shams Shargh and S. Zerehdaran. 2009. The Comparison of Early Feed Restriction and Meal Feeding on Performance Carcass Characteristics and Blood Constituents of Broiler Chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(10):2069-2074.
   
 2. Hossein MOHEBODINI, Gholamhossein TAHMASBI, Behrouz DASTAR, Yousef JAFARI AHANGARI, Saeed ZEREHDARAN. 2013. EFFECT OF DIETARY THIAMINE ON GROWTH OF THE IRANIAN HONEY BEE COLONIES (Apis mellifera meda) IN DIFFERENT SEASONS. Agriculture & Forestry. 59(3):119-126.
   
 3. Hossein MOHEBODINI. 2017. EFFECTS OF DIFFERENT FEED RESTRICTION REGIMES ON PERFORMANCE AND ASCITES DEVELOPMENT IN BROILER CHICKENS. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology. 5 (4): 14-16.
 4. حسین محب الدینی، بهروز دستار، محمود شمس شرق و سعید زره داران. 1393. اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده­ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 104، ص 146-135.
 5. حسین محب الدینی، غلامحسین طهماسبی، بهروز دستار و یوسف جعفری آهنگری. 1394. اثر تغذیه تیامین بر رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال زنبورهای عسل ایرانی (Apis mellifera meda). نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).شماره 110، 212-203.
 6. رضا سید شریفی، سهیلا نورمحمدی، حسین محب الدینی، آزاده بوستان و جمال سیف دواتی. 1396. بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید. نشريه پژوهش در نشخواركنندگان.جلد 5 شماره 1 ص 62-45.
 7. بهروز دستار، محمود شمس شرق، سعید زره داران و حسین محب الدینی. 1392. بررسي عملكرد و شيوع آسيت در جوجه­هاي گوشتي در پاسخ به برنامه­هاي محدوديت غذايي و تغذيه وعده­اي. نشريه پژوهش­هاي علوم دامي ايران. جلد 5، شماره 4، ص 268- 274.
 8. بهروز دستار، محمود شمس شرق و حسین محب الدینی. 1393. تاثیر روش­های مختلف اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. نشریه پژوهش­هاي علوم دامی. جلد 24، شماره 2، ص 118-109.
 9. مهناز احمدی همدانی، یوسف جعفری آهنگری، محمود احمدی همدانی، حسین محب الدینی.1390. بررسی کیفیت اسپرم قوچ زل در گامه­های مختلف سرد سازی. مجله پژوهش­های دام­های بومی. جلد 1، شماره 1، ص 42-32.
 10. حسين محب الديني، بهروز دستار ، محمود شمس شرق و سعيد زره داران. 1389. بررسي اثر شدت محدوديت خوراك و تغذيه وعده­اي بر وزن بدن و بازدهي استفاده از انرژي و پروتئين در جوجه­هاي گوشتي. مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستان. شماره 1، ص 111-101.
 11. حسین محب­الدینی، عاطفه مقصودلو و غلامحسین طهماسبی. 1395. ژله رویال به عنوان فرآورده فراسودمند برای انسان. علوم فنون زنبور عسل. شماره 12، ص 26-18.
:: ::