اعضا - حسین محب الدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین محب الدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
 1. Hossein mohebodini. Zeolite as a feed additive in broiler chickens diets. 1st Iran International Zeolite Conference (IIZC, 08). April 29-May 1, 2008. Tehran-Iran.
   
 2. H. Mohebodini, B. Dastar, M. Shams Shargh and S. Zerehdaran. Effect of quantitative feed restriction and meal feeding on the performance and ascites in broilers raised at low ambient temperature. World Veterinary Poultry Association (Wvpac) 2013 - 19th - 23rd August 2013 - Nantes (France).
   
 3. Hossein MOHEBODINI, Behrouz DASTAR, Gholamhossein TAHMASBI, Yousef JAFARI AHANGARI, Saeed ZEREHDARAN. 2015. Impact of thiamine nutrition on hypopharyngeal glands development in Iranian honey bees (Apis mellifera meda). 6th International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”.
 
 
مقالات چاپ شده در همایش­های داخلی
 1. حسین محب الدینی، صمد بدبدک و مهدی قره­خانی. استفاده از تفاله گوجه فرنگي در تغذيه دام و طيور. اولين كنگره ملي فناوري توليد و فرآوري گوجه فرنگي. 23-24 بهمن ماه 1387.مشهد-تهران.
 2. حسین محب الدینی، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، یوسف جعفری آهنگری و سعید زره­داران. اثر تغذیه تیامین روی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda). هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل ایران. 9 و 10 بهمن ماه 1392، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج-ایران.
 3. بهروز دستار، محمود شمس شرق، سعید زره داران و حسین محب الدینی. تأثیر محدودیت غذایی در سن 7 تا 14 روزگی بر عملکرد جوجه­های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان.3-5 دی ماه 1387-گرگان-ایران.
 4. حسین محب الدینی. تأثیر روش­های مختلف محدودیت غذایی بر وزن بدن و شیوع آسیت در جوجه­های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان.3-5 دی ماه 1387-گرگان-ایران.
 5. حسین محب الدینی. بررسی اثر شدت محدودیت خوراک و تغذیه وعده­ای بر وزن بدن و راندمان استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه­های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان.3-5 دی ماه 1387-گرگان-ایران.
 6. عباس جاویدی­فیروز، یوسف جعفری آهنگری، نورمحمد تربتی­نژاد، سیدرضا هاشمی و حسین محب الدینی. بررسی اثر تفاله لیموترش (Citrus Limon) بر لیپیدها و شیلومیکرون­های سرم خون مرغان وازده تخم­گذار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان-شهریور1391، اصفهان-ایران.
 7. عباس جاویدی­فیروز، یوسف جعفری آهنگری، نورمحمد تربتی­نژاد، سیدرضا هاشمی و حسین محب الدینی. بررسی اثر تفاله لیموترش (Citrus Limon) بر کیفیت گوشت مرغان وازده تخم­گذار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان-شهریور1391، اصفهان-ایران.
 8. حسین محب الدینی ، بهروز دستار  و محمود شمس شرق. اثر محدودیت غذایی کمی و تغذیه وعده ای بر عملکرد جوجه­های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور مهر ماه 1387. مشهد-ایران.
حسین محب الدینی، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، یوسف جعفری آهنگری و سعید زره­داران. اثر تیامین تغذیه­ای روی تخم­گذاری ملکه در کلنی­های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda) در فصول مختلف سال. هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل ایران. 9 و 10 بهمن ماه 1392، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج-ایران.
:: ::