اعضا - رئوف مصطفی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رئوف مصطفی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
  1. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد
رديف دانشجو عنوان پایاننامه
1 علی عبدالله‌زاده ارزیابی توان و برنامه مدیریت توسعه سکونتگاهی با مدل خطر مدار در آبخیز زیارت گرگان
2 کوروش تیموری مدلسازی هیدروگراف مصنوعی سیلاب با استفاده از مدل نش (مطالعه موردی: آبخیز خامسان، استان کردستان)
3 پروین مومنیان ارزیابی و اولویت‌بندی زیرحوضه‌های شهرستان خوی بر اساس درجه سلامت آبخیز
4 پیروزه فقه‌زاده تحلیل الگوی تغییرات ماهانه دبی و رسوب در تعدادی از رودخانه‌های آذربایجان غربی
5 مرتضی حسینی حاجی پیرلو تحلیل تغییرات الگوی مکانی طبقات کاربری اراضی حوزه آبخیز زولاچای بر اساس سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از نرم افزار Fragstats
6 کبری عظیمی ارزیابی منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه هیر و انتخاب الگوی کشت مناسب در راستای مصرف بهینه آب
7 رضا شاهمرادی تعیین تغییرات شاخص های هیدرولوژیک سیلاب در اثر احداث سد با استفاده از منحنی های تداوم جریان در رودخانه های جنوب دریاچه ارومیه
8 انیس جعفری ارزیابی وضعیت سلامت اکوسیستم جنگلی در حوزه آبخیز ایریل، استان اردبیل
9 ابراهیم عسگری تعیین اثرات فرسایش‌پذیری و پایداری خاکدانه‌ها بر تولید رواناب و رسوب در سازندهای مختلف زمین‌شناسی در حوزه آبخیز قره‌شیران اردبیل
10 سیده ژیلا کاظمی اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوزه عکس‌العمل سریع (مطالعه موردی: حوزه خیاوچای اردبیل)
11 نیره آقابیگی ارزیابی تغییرپذیری رواناب و رسوب ناشی از تغییرات اقلیمی در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل
12 مرتضی صادقی شال ارزیابی الگوی پراکنش ‌کاربری اراضی بر پاسخ  هیدرولوژی در آبخیز‌های جنگلی استان گیلان
13 ابوذر صادقی پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با مدل ANP، مطالعه موردی، حوزه آبخیز صوفی‌چای مراغه
14 لیلا محمدی راد مقايسه تغييرات شاخصهاي هيدرولوژيک جريان رودخانهاي  در اثر احداث سد (مطالعه موردی: سد يامچي و سبلان استان اردبیل)
15 فاطمه برقی شبیه‌سازی هیدروگراف با استفاده از مدل زمان-مساحت و ضریب رواناب کاربری‌های مختلف اراضی در آبخیز عموقین استان اردبیل
16 سینا ضیائی بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب‌ زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل
17 احمد ناصری تاثیر خصوصیات جریان و پوشش‌گیاهی بر مورفومتری رودخانه قره‌سو (مطالعه موردی: روستای انزاب تا پل سامیان)
18 ضیایی عربلو ارزیابی اثرات سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی بر روی رواناب با استفاده از مدل SWAT در حوزه‌ی آبخیز اهل‌ایمان
19 رضا جودی دوست بگلو کاربرد مدل نسبت فرآوانی احتمالاتی در تعیین نقشه حساسیت به سیل در حوزه آبخیز خیاوچایی
20 شیرین عادل برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز خیاوچای با روش پسیاک اصلاح شده
21 مهناز حمزه‌ای ارزیابی تغییرات زمانی خصوصیات پوشش گیاهی جوامع حاشیه رودخانه و نقش آن در تغییرات مجرای رودخانه قره‌سو استان اردبیل
22 وحید صادقی ناو ارزیابی اثرات سیستم‌های مدیریت و بهره‌برداری جنگل بر شاخص‌های هیدرولوژیکی جریان در جنگل‌های اسالم
23 مریم آقایی بررسی اثرات سناریوهای مختلف کاربری‌اراضی بر سیل‌خیزی با استفاده از سنجش ‌از‌ دور و GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی)
24 حمیده درجزی ارزیابی کارایی و واسنجی مدل BILAN در برآورد رواناب ماهانه جریان در تعدادی از رودخانه‌های دارای آمار استان اردبیل
25 صداقت ضیایی شندرشامی بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی اقدامات آبخیزداری انجام شده بر آبخیزنشینان در حوزه آبخیز سقزچی اردبیل
26 فرهاد ایزدی‌فرد تعیین تغییرات کاربری/پوشش ‌اراضی با استفاده از سنجش ‌از ‌دور و ارتباط آن با کمیت و کیفیت آب‌های ‌سطحی
27 مصطفی ذبیحی سیلابی تغییرپذیری تولید رواناب و رسوب از تخصیص متناسب انواع کاربری اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار گلازچای اشنویه
28 بهروز نظافت مدل‌سازی‌ میزان رسوبات‌ معلق در حوضه‌های‌ آبخیز ‌‌استان اردبیل با استفاده از تحلیل مولفه‌ اصلی و رگرسیون ‌چندگانه
29 امیرحسام پاسبان تلفیق شاخصهای پوشش گیاهی و شکل زمینی برای برآورد فرسایش خاک حوضه عموقین با استفاده از مدل RUSLE
30 جوادی برآورد فرسایش خاک با استفاده از پسیاک اصلاح شده (MPSIAC) وارتباط آن با شاخص‌های ژئومورفومتری در حوضه آبخیز کوزه‌توپراقی استان اردبیل
فاطمه کریمی مقایسه مؤلفههای شدت، مدت و فراوانی وقایع خشکسالی جریان رودخانه با استفاده از شاخص SDI تحت تآثیر احداث سدهای یامچی و سبلان اردبیل
نسترن جاوید ارزیابی تاثیر احداث سد برروی مقدار رسوب معلق جریان و ویژگی‌های منحنی سنجه رسوب
آهنی تعیین روند تغییرات زمانی و فصلی رسوب معلق جریان با استفاده از نرم افزار Proucl در برخی حوزه های استان اردبیل
زینب پورگنجی مدل¬سازي تاثير تغييرکاربري اراضي برخصوصيات هيدروگراف ساعتي سيلاب با استفاده از سنجش از دور و مدل هيدرولوژيکي درمنطقه جنگلي فندوقلو، اردبيل
بهرام‌نیا ارزیابی تغییر رژیم سیل و کم‌آبی در رودخانه‌های جاری دامنه‌های سبلان در دوره‌های متوالی

 
:: ::