اعضا - جواد رمضانی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد رمضانی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
وضعیت کار پایان نامه عنوان پایان نامه سمت (مشاوره یا راهنما) نام دانشجو
سال ورودی
دفاع از پایان نامه تعیین بهترین تابع جذب آب گیاه گوجه­ فرنگی در شرایط تنش هم­زمان خشکی و شوری استاد راهنما عطیه عبدلی
1394
دفاع از پایان نامه شبیه­ سازی هیدروگراف سیلاب با استفاده از مدل WMS برای حوزه عموقین- اردبیل استاد راهنما زیبا اومویی میلان  1395
دفاع از پایان نامه تجزیه و تحلیل کیفیت آب رودخانه بالیخلوچای با استفاده از مدل QUAL2KW استاد راهنما موسی اکبری نیار
1395
دفاع از پایان نامه تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات هیدرولیکی و شاخصهای نفوذ آب در خاک استاد راهنما پیمان باقری
1396
دفاع از پایان نامه اثر اختلاط خاک­ اره بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوجه­ فرنگي در بافت سبک تحت مدیریت زمان آبیاری استاد راهنما متینه اعتمادی نیا
نوشتن پایان نامه تأثیر تغییر کاربری، پوشش اراضی و اقلیم بر رواناب سطحی مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سامیان اردبیل) استاد راهنما محمد مشفق
1396
نوشتن پایان نامه اثر خاک اره بر عملکرد  و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط تنش رطوبتی استاد راهنما مژگان فروتن
1397
در حال انجام ارزیابی فنی و مدیریتی سیستم­های آبیاری تحت­فشار رایج در شهرستان نیر استاد راهنما فریبا قنبرزاده
1399
در حال انجام ارزیابی فنی و مدیریتی سیستم های آبیاری دوار مرکزی (مطالعه موردی: ناحیه اول خدا آفرین شهرستان اصلاندوز) استاد راهنما فخرالدین ایران نژاد 1399
:: ::