اعضا - جواد رمضانی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد رمضانی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
ذ) مقالات ارائه شده در همایش های علمی
عنوان مقاله نام همایش
بررسی وضعیت شاخص های کیفی آب رودخانه کارون جهت کاربرد در شبکه­های آبیاری طی خشکسالی­های اخیر دومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز( بهمن 1387)
بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون جهت کاربرد در شبکه­های آبیاری همايش خشكسالي اصفهان (ارديبهشت 1388)
تعيين رابطه بين مواد جامد محلول در آب (TDS) با دبي در محدوده ايستگاه پاي پل- حميديه رودخانه كرخه همايش بين المللي  منابع آب شاهرود(16-18 آگوست 2009)
تعيين تاثير خشكسالي های اخير بر روي پارامترهاي كيفي آب رودخانه كرخه ( ايستگاه­هاي پاي پل و حميديه) جهت مصارف کشاورزی همايش بين المللي  منابع آب شاهرود(16-18 آگوست 2009)
ارزيابي پوشش­هاي مصنوعي توسط مدل فيزيكي جهت كاهش زه آب ورودي به رودخانه­ها چهارمین کنفرانش آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کرمان(آذر 1388)
تعيين مدل رگرسيوني مناسب بين غلظت كل املاح (TDS) و آبدهي رودخانه كارون براي سري­هاي زماني مختلف هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه اهواز (بهمن 1388)
بررسی میزان تاثير پارامترهای کیفی آب بر هدایت الکتریکی با استفاده از روابط رگرسیون خطی و تعیین میزان دقت روابط بدست آمده هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه اهواز (بهمن 1388)
بررسی آزمایشگاهی پوشش­های مصنوعی جهت کاهش اثرات زیست محیطی زهکش های زیر زمینی اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی ساری(17- 18 آذر 1389)
ارزیابی و مقایسه اثر پوششهای مصنوعی تولید داخل و خارج کشور بر میزان رسوبات و روند تغییرات دبی اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی ساری(17- 18 آذر 1389)
تاثیر مواد پوششی ژئوسنتتیک بر میزان مقاومت ورودی زهکشهای زیر زمینی سومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز(10- 12 اسفند 1389)
ارزیابی عملکرد فنی زهکش های زیرزمینی مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز سومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز(10- 12 اسفند 1389)
ارزیابی  هدایت هیدرولیکی مزرعه در جریانهای ماندگار و غیرماندگار(مطالعه موردی: مزرعه شماره 2 دانشگاه شهید چمران اهواز) سومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز(10- 12 اسفند 1389)
بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از مدل کامپیوتری WASP6 سومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز(10- 12 اسفند 1389)
بررسی تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به روش چاهک معکوس سومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز(10- 12 اسفند 1389)
بررسی  مشکلات موجود در ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی و بهینه سازی بهره برداری از آن (مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ پهونده شبکه آبیاری وزهکشی گتوند) سومين همايش ملي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي اهواز(10- 12 اسفند 1389)
رشد علف­های هرز در کانالهای آبیاری و زهکشی و روشهای مبارزه با آن
 
 
نخستين همايش تخصصي «راهبرد هاي دستيابي به كشاورزي پايدار»اهواز (5- 6 خرداد90)
عنوان مقاله نام همایش
بررسی روابط رگرسیونی میان پارامترهای کیفی و هیدرومتری آب (مطالعه موردی رودخانه زهره، ایستگاه باتون) نخستين همايش تخصصي «راهبرد هاي دستيابي به كشاورزي پايدار» اهواز (5- 6 خرداد90)
فعالیت های انسانی مؤثر بر اکوسیستم تالاب شادگان نخستين همايش تخصصي «راهبرد هاي دستيابي به كشاورزي پايدار» اهواز (5- 6 خرداد90)
بهینه سازی تخصیص آب در شبکه آبیاری میان آب شوشتر نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، کرج (2-3 آذر 1390)
مدیریت سطح ایستابی در راستای کاهش آلودگی نیترات منابع آبی
 
هفتمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، ( 17- 18 آذر 1393)
تخمین پارامترهای کیفی آب چاه­های اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 12 و 13 اسفند 1394 دانشگاه محقق اردبیلی
بررسی  اثر خشکسالی در شمال استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 2-4 شهریور 1395 دانشگاه صنعتی اصفهان
بررسی وضعیت کیفی رودخانه­های بالوخلوچای، نیر­چای و لای­چای با شاخص NSF-WQI
 
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران  دانشگاه تهران، تهران  26 و 27 بهمن‌ماه 1395
ارزیابی وضعیت خشکسالی در سه دهه اخیر در شهرستان اردبیل با کمک شاخص SPI اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی (16-17 آگوست 2017)
پایش و پیش­بینی خشکسالی بر اساس نمایه SPI و زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: شهرستان مشگین­شهر) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی (16-17 آگوست 2017)
ارزیابی نرم­افزار kNearest  و Soilpar2 برای برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی (16-17 آگوست 2017)
ارزیابی اثر پارامترهای کیفی آب بر هدایت الکتریکی شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل    15 و 16 شهریور   1396
بررسی روابط موجود بین پارامترهای کیفی آب (TDS، EC و دبی) در رودخانه­های بالخلوچای و نیرچای شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل    15 و 16 شهریور   1396
بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه بالیخلی­چای جهت کاربرد در مصارف کشاورزی شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل    15 و 16 شهریور   1396
بررسی تأثیر آبیاری با آب شور بر روی ویژگیهای کمی ریشه گیاه گوجه فرنگی رقم (Saint Pierre) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل    15 و 16 شهریور   1396
پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان خلخال با کمک شاخص SPI و زنجیره مارکوف دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی- ساری 20 مهر 1396
ارزیابی اثر شوری آب آبیاری بر محصول گوجه­فرنگی در شرایط گلخانه­ای دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی- ساری 20 مهر 1396
بررسي اثر مديريت كود و كم آبياري بر ميزان عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا چيتي در شهرستان اردبيل سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه- کرج اسفند 1396
برنامه‌ریزی آبیاری گیاه لوبیا چیتی تحت الگوی کم‌آبیاری با استفاده از شاخص CWSI ( مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه- کرج اسفند 1396
اثر همزمان تنش­های آبی و شوری بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه گوجه­فرنگی در شرایط گلخانه­ای سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه- کرج اسفند 1396
ارزیابی دقت برخی از توابع انتقالی در برآورد رطوبت در مکش 33 کیلوپاسکال اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش­های زیست محیطی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 10 و 11 اردیبهشت 1397
 
 
ر) مقالات مجله ای (علمی- پژوهشی)
 
عنوان مقاله عنوان مجله
بررسی عملکرد هیدرولیکی  قطره­چکان­های تنظیم­کننده و غیرتنظیم­کننده فشاردر فشار و دماهای مختلف
 
مجله علمی- پژوهشی، مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ارزيابي آزمايشگاهي پوششهاي مصنوعي زهكش هاي زير زميني توليد شده در داخل كشور و مقايسه آن با انواع مشابه خارجي مجله علمی- پژوهشی، مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ارزيابي لایسیمتری اثرات تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق مجله علمی- پژوهشی، مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیریت سطح ایستابی و تأثیر آن  بر عملکرد ذرت و میزان مشارکت آب زیرزمینی در تأمین نیاز آبی گیاه
 
مجله علمی- پژوهشی دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز
ارزیابی توابع جذب آب  در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گوجه‌فرنگی مینیاتوری نشریه پژوهش آب در کشاورزی جلد32، شماره2 ،1397
ارزیابی تاثیر شوری آب ­آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه­گیلاسی نشریه آب و خاک، جلد 32، شماره3 ، مرداد - شهریور 1397
ارزیابی عملکرد روش‌های انتخاب متغیر در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه دو اقلیم متفاوت نشریه آب و خاک، جلد 32، شماره3 ، مهر آبان1397 آماده چاپ
 
:: ::