اعضا - سلیم فرزانه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سلیم فرزانه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک s.farzaneh@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل سلیم فرزانه
آخرین رشته تحصیلى زراعت- علوم و تکنولوژی بذر
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
:: ::