اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها
 1. گواهینامه کارگاه آموزش آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ISI (wos) ، مصوب صورت جلسه شماره  394 در تاریخ 2/3/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. گواهینامه کارگاه آموزش آشنایی با پایگاه اطلاعاتی SCOPUS ، مصوب صورت جلسه شماره  391 در تاریخ 6/11/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 3. گواهینامه کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‏ای (1)، در تاریخ 23/06/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 4. گواهینامه کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‏ای (2)، در تاریخ 29/03/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. گواهینامه کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین استاندارد ملی (ساختار و شیوه نگارش) در تاریخ 16/10/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 6. گواهینامه کارگاه  نشست منتظران موعود (عج): شهدای والامقام و الگوهای انقلابی گری در تاریخ 22/12/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 7. گواهینامه کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین استاندارد ملی (ساختار و شیوه نگارش) در تاریخ 16/10/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 8.  گواهینامه کارگاه  نشست منتظران موعود (عج): حضور حدالکثری در انتخابات و انتخاب اصلح از منظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) در تاریخ 12/02/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 9. گواهینامه کارگاه  نشست تحریفات عاشورایی در تاریخ 04/07/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 10. گواهینامه کارگاه جریان شناسی فکری-سیاسی گروه‎های تکفیری (با تأکید بر داعش) در تاریخ 29/06/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 11. گواهینامه کارگاه آموزشی  اهمیت مدیریت و حفاظت خاک در کشاورزی و محیط زیست و کاربردهای فناوری هسته‏ای در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ 17/05/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 12. گواهینامه کارگاه آموزشی هدایت طرح کسب و کار موفق و آموزش‏های مبتنی بر خلاقیت و کارآفرینی در تاریخ 21/10/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 13. گواهینامه کارگاه آموزشی  ماهیت علوم قرآنی و نقش علوم بشری در تفسیر قرآن در تاریخ 02/06/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 14. گواهینامه کارگاه آموزشی  ماهیت علوم قرآنی و نقش علوم بشری در تفسیر قرآن در تاریخ 02/06/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 15. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (2): امام علی (ع) در تاریخ 16/07/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 16. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (3): حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در تاریخ 01/11/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 17. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (4): امام حسن (ع) در تاریخ 01/11/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 18. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (5) : امام حسین (ع) در تاریخ 08/11/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 19. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (6): امام سجاد (ع) در تاریخ 15/11/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 20. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (7): امام محمد باقر (ع) در تاریخ 29/11/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 21. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (8) : مهدویت در تاریخ 13/03/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 22. گواهینامه کارگاه آموزشی معصوم‏شناسی (9): امام رضا (ع) در تاریخ 27/05/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 23. گواهینامه کارگاه آموزشی نحوه تدریس در تاریخ 17/05/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 24. گواهینامه شرکت در سمپوزیوم بین المللی  وحدت و اخوت اسلامی در تاریخ 22/09/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 25. گواهینامه شرکت در نشست تخصصی در مسیر ظهور با موضوع یمن در تاریخ 27/03/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 26. گواهینامه کارگاه آموزشی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال 1396 در تاریخ 12/04/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 27.  گواهی تدریس کارگاه آموزشی انتخاب مسیر مناسب: استخدام یا کارآفرینی در بخش کشاورزی، در تاریخ 28/09/94 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 28. گواهینامه کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‏افزار دیدگاه (چارگون) در تاریخ 07/09/95 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 29. گواهینامه کارگاه آموزشی نگارش، نقد و داوری مقالات علمی لاتین در تاریخ 07/08/96 . اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
:: ::