اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.sookhtanlo@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر مجتبی سوختانلو
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت مهندسی آب
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر

به نام خدا

کارشناسی: دانشگاه رازی
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران (رتبه 6 کشوری ورودی مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول علمی در مقطع تحصیلی)
دکتری تخصصی: دانشگاه تهران (رتبه یک ورودی مقطع دکتری و رتبه اول علمی در مقطع تحصیلی)
رساله دکتری: طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

:: ::