اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی محل تحصیل رشته معدل توضیحات تکمیلی
ديپلم ناحیه 5 مشهد علوم تجربی 66/17 - رتبه اول علمی (در كليه سال‌هاي تحصيل)
کارشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه (دولتي- روزانه) ترویج و آموزش کشاورزی 61/16
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
(دولتي- روزانه)
آموزش کشاورزی 60/18 - رتبه 6 ورودی کنکور ترويج و آموزش کشاورزی و رتبه 7  کنکور توسعه روستایی
 
دکتری تخصصی دانشگاه تهران
(دولتي- روزانه)
آموزش کشاورزی 34/18 - رتبه یک ورودی کنکور دکتری
- رتبه اول آزمون کتبی جامع دکتری
 - فارغ التحصیل رتبه اول علمي
:: ::