اعضا - امید غفارزاده ملاباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهندس امید غفارزاده ملاباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک om.ghaffarzadeh@Gmail.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل مهندس امید غفارزاده ملاباشی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم صنایع چوب و کاغذ
درجه علمی
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 045-33512081
دورنگار
نشانی خیابان دانشگاه. دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
:: ::