اعضا - امید غفارزاده ملاباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهندس امید غفارزاده ملاباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ

      اخذ پذیرش یک مقاله  در مجله “Material Sciences” با عنوان "Surface Active material as an additive in nssc pulping of populus deltoides" برای چاپ در سال 2016

:: ::