دانشگاه محقق اردبیلی
رضا نوروزی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک reza.norouziuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل رضا نوروزی
آخرین رشته تحصیلى فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه کشاورزی
درجه علمی کارشناسی ارشد
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 045-32545623
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
دوره کارشناسی: دانشگاه تهران
دوره  کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
فعالیت های اجرایی
سرپرست امور اداری و دانشجویی دانشکده کشاورزی مشگین شهر (از 93/10/17 تا کنون)
استاد مشاور انجمن علمی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی مشگین شهر (یک دوره)
استاد مشاور فرهنگی دانشکده کشاورزی مشگین شهر (یک دوره)

 
داوری مقالات در مجلات علمی
1- فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی - دانشگاه صنعتی اصفهان
2- 
Asian journal of Pharmaceutical and Clinical Research
برگشت به صفحه کارنامه علمی