اعضا - رضا نوروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رضا نوروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک reza.norouzi@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل رضا نوروزی
آخرین رشته تحصیلى فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه کشاورزی
درجه علمی کارشناسی ارشد
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 045-32545623
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::