دانشگاه محقق اردبیلی
قاسم میرزایی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک ghasem.mirzaeiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل قاسم میرزایی
آخرین رشته تحصیلى مهندسی آب-سازه های آبی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه کشاورزی
درجه علمی کارشناسی ارشد
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
تحصیلات دوران مدرسه در شهر اهر و تبریز
مقطع کارشناسی در دانشگاه ارومیه
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
مهارت‌های حرفه‌ای
آشنایی با زبان های برنامه نویسی Fortran، Matlab
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی Feflow، HEC-RAS
علایق تحقیقاتی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
شبیه سازی جریان آب و آلاینده ها در محیط های متخلخل
آب و محیط زیست
فعالیت های اجرایی
سرپرست امور آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
مدیر گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
استاد مشاور انجمن علمی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
برگشت به صفحه کارنامه علمی